Buurman maakt voetweg zelf vrij

ONDER HET MOTTO 'ALS DE GEMEENTE HET NIET DOET...'

Jos maait het gras op de voetweg zelf.
Foto Lukas Jos maait het gras op de voetweg zelf.
Onder het motto 'als de gemeente het niet doet, doe ik het zelf wel' heeft Jos De Koninck (74) een voetweg in de Thubenstraat opnieuw toegankelijk gemaakt door het metershoge gras er te maaien. Maar volgens schepen Wim Mombaerts gaat het om een buurtweg die nooit gebruikt werd en eigenlijk overbodig is.

Voetweg 44 verbindt eigenlijk twee andere voetwegen met elkaar. Maar maaien werd er al geruime tijd niet meer gedaan, waardoor het gras er metershoog stond. Gevolg: haast niemand wist nog dat het om een officiële voetweg ging. "Maar tijdens het openbaar onderzoek rond de wijziging van de buurtwegen met het oog op de mogelijke realisatie van 75 sociale woningen op de site, werd plots duidelijk dat het wel degelijk een buurtweg is", zegt buurtbewoner Jos De Koninck. "In het verleden kwam een aannemer het gras hier één of twee keer per jaar maaien, maar dat was nu alweer een hele tijd niet meer gebeurd. De voetweg werd dan ook volledig overwoekerd door gras en onkruid. En omdat niemand actie ondernam, ben ik zelf maar met de grasmaaier aan de slag gegaan. Deze voetweg is namelijk een veilig alternatief voor de voetgangers, die zo de straat zelf kunnen vermijden. Zonde dus dat hij er zo slecht bij lag."

Grasberm

Maar schepen Wim Mombaerts (Klaver/N-VA), bevoegd voor Trage Wegen, zegt dat voetweg 44 binnen het participatietraject Trage Wegen uit 2015 niet als prioritair uit de bus kwam, en daarom als 'grasberm' bestempeld wordt. "Aan de overkant van de Thubenstraat ligt bovendien een breed voetpad, waardoor die voetweg eigenlijk overbodig is", zegt hij. "We hebben intussen ook een zebrapad laten aanleggen om de veiligheid van de zachte weggebruikers te garanderen zodra ze het voetpad verlaten. Toch is het niet zo dat we de buurtweg met opzet volledig laten overwoekeren. We zullen die als berm behouden, maar de bedoeling is wel dat die berm regelmatig gemaaid wordt. Dat een buurtbewoner dat nu doet, is een staaltje van mooie burgerparticipatie. Maar het is wel degelijk de aannemer die dit moet doen."


"Dat de inwoners die voetweg in 2015 niet als prioritair bestempelden, is logisch aangezien de buurtweg niet in de inventarisatie staat", zegt oppositielid Bart Verstockt (Groen). "Ze wisten met andere woorden niet dat de buurtweg bestond. Maar we zullen er alles aan doen opdat de gemeente de grasberm in de toekomst toch als voetweg zal behandelen."