Programma Open Vld: van peukentegels tot extra marktdag

De Stabroekse Open Vld komt met enkele opvallende nieuwigheden in haar verkiezingsprogramma. De Liberalen willen onder andere peukentegels in het voetpad en een extra marktdag op het Douaneplein in Putte-Stabroek.

Een flinke brok uit het verkiezingsprogramma draait rond veiligheid. De Open Vld wil prioriteit geven aan de strijd tegen inbraak, vandalisme en drugs. Dat kan door controle op de op- en afritten van de Havenweg en het plaatsen van camera's, met nummerplaatherkenning, op de in- en uitvalswegen. "We willen ook een intense samenwerking met politie uit onze buurgemeenten. Voor onze wijkagenten willen we minder administratieve taken zodat ze meer aanwezig, en aanspreekbaar, zijn in het straatbeeld", zegt lijsttrekker Raf Engels.


Als nieuwe projecten denkt de Open Vld aan een fietssnelweg langs het antitankkanaal en de Polder in Hoevenen. "Het toekomstige uitzicht van de nieuwe verbindingsweg (NX) moet ook herbekeken worden, met meer aandacht voor fietsers. Omdat onze woonwijken kreunen onder het doorgaande verkeer willen we sommige straten 'knippen' en daar waar mogelijk zone 30 invoeren".

Nieuwe marktdag

Voor lijsttrekker Raf Engels moet de gemeente ook netter worden. "In de onmiddellijke nabijheid van onder meer fuifzalen en veel bezochte openbare gebouwen is het plaatsen van peukentegels in het voetpad een goede zaak. Voorbeelden in andere gemeenten hebben hun nut bewezen". Om meer leven te brengen in Putte-Stabroek wil de Stabroekse Open Vld, op het Douaneplein, een wekelijkse woensdagmarkt. "Vandaag is het centrum van Putte-Kapellen een dode boel. De Nederlandse markt, net over de grens, kent wel een groot succes. De nieuwe Stabroekse markt zou een uitstekende aanvulling zijn en zowel Vlamingen als Nederlanders kunnen aantrekken". Tot slot willen de Stabroekse Liberalen de gemeentelijke schuld afbouwen.


(FSE)