Leerlingen kiezen De Letterfant als nieuwe naam

Basisschool Engelmanshoven-Gelinden noemt vanaf heden De Letterfant. De leerlingen mochten zelf een nieuwe naam kiezen en bezorgden directrice Germaine Plevoets maar liefst 200 suggesties. De voorwaarde was dat de nieuwe naam een link moest hebben met het bestaande logo, waarin een olifant is verwerkt. Met kleine oogjes en in het gezelschap van burgemeester Veerle Heeren en schepen van Flankerend Onderwijs Hilde Vautmans kregen de leerlingen 's ochtends de nieuwe naam op feestelijke wijze gepresenteerd. De lokale harmonie zorgde voor de muzikale omkadering en de juffen en meesters waren allemaal verkleed als olifant. Op en rond de speelplaats konden de kinderen genieten van leuke activiteiten, die van 1 september toch nog een fijne dag maakten. (KTL)