Inwoners kunnen aandelen windmolenpark kopen

Inwoners van Sint-Truiden krijgen een nieuwe kans om te investeren in groene energie. Nog tot 27 oktober kunnen Truienaren tot 2.500 euro aan aandelen kopen van het windmolenpark Greensky.

Sint-Truiden is samen met ENGIE Electrabel, Infrabel en de Brusselse Elektriciteitsintercommunale eigenaar van het park langs de E40. "Er zijn aandelen te koop voor 125 euro per stuk", verduidelijkt schepen van Leefmilieu Hilde Vautmans (Open Vld). "Investeerders kunnen maximaal 20 aandelen aanschaffen voor in totaal 2.500 euro. Eenmaal per jaar krijgen ze een dividend. Er wordt hiervoor een rendement van 3,5% nagestreefd, maar de reële opbrengst bedroeg in 2016 gemiddeld liefst 5,25%. Daarbovenop krijgen de eigenaars na 10 jaar nog eens hun hele inleg terug."


De 25 windmolens zijn verspreid over 6 gemeenten, maar niet Sint-Truiden. Toch kunnen Truienaren mede-eigenaar worden van 9 molens in het Waalse Lincent. Die zijn sinds de zomer in gebruik en zullen op jaarbasis zo'n 58.000 megawattuur groene stroom opwekken. Dat is jaarlijks goed voor de bevoorrading van zowat 16.000 gezinnen en een mindere uitstoot van 26.000 ton CO2.


"Het is van 2015 geleden dat de eerste Greensky-molens ingehuldigd werden. Toen beloofden we de opbrengsten van onze investering te laten terugvloeien naar onze burgers. Twee jaar later houden we woord", zegt burgemeester Veerle Heeren (CD&V). Op dinsdag 10 oktober is er om 19 uur in zaal Burchtheem een eerste informatievergadering voor kandidaat-investeerders. (KTL)