Zo gaat de Paterssite eruit zien

MASTERPLAN KLAAR VOOR AMBITIEUS WOONPROJECT MET FEESTZAAL IN KERK

Het terrein krijgt vier toegangen voor wandelaars en fietsers naar de kloostertuin toe. Rond de tuin zie je de overdekte kloostergang (links en bovenaan).
Joris Vergauwen Het terrein krijgt vier toegangen voor wandelaars en fietsers naar de kloostertuin toe. Rond de tuin zie je de overdekte kloostergang (links en bovenaan).
Het masterplan voor de Paterssite in Sint-Niklaas is klaar. Het binnengebied met het verlaten klooster en de leegstaande kerk aan de Truweelstraat en de Leopold II-laan wordt omgevormd tot woonproject. De kerk zal dienst doen als buurt- en cultuurhuis annex feestzaal.

Na de inspraakronde voor buurtbewoners vorig jaar ging een studiebureau aan de slag om een masterplan op te maken voor de Paterssite. Dat legt vast hoe het terrein ingevuld zal worden. Het plan vormt de basis waarmee ontwikkelaars en architecten aan de slag gaan. De stad kan de site een nieuwe toekomst geven met subsidies uit het Federaal Fonds voor Grootstedenbeleid, dat ook geld gaf voor de Sint-Rochussite en de VTS-site.


In het 6.230 vierkante meter grote binnengebied - ongeveer een voetbalveld groot - bevinden zich een kerk, een klooster, de kloostertuin, Zaal Familia, het vroegere bibliotheekfiliaal en een parking. Alleen de kerk en de kloostermuur blijven bestaan. Die zijn niet beschermd, maar staan wel op de inventaris van bouwkundig erfgoed. De rest van de gebouwen, ook het vroegere klooster, worden afgebroken.

Een beeld van hoe de kerk eruit zou kunnen zien, met vooraan een café en rechts een blik op de kloostertuin.
Joris Vergauwen Een beeld van hoe de kerk eruit zou kunnen zien, met vooraan een café en rechts een blik op de kloostertuin.

Kloostergang

In de plaats komen 35 tot 40 woningen, rond de kloostertuin. Opvallend is de overdekte kloostergang rondom. "Zie het als een klooster 2.0, waarbij we het samenwonen rond een centrale tuin heruitvinden. Het doet ook wat denken aan een begijnhof, een oase van rust midden in de drukke stad", aldus het studiebureau. De centrale tuin krijgt een open karakter en is langs de vier hoeken toegankelijk voor de hele buurt. De stad wacht nog een kans af om ook via de Tabakstraat een doorgang te maken.


Van de woningen is een derde voorbehouden voor sociale woningen, wellicht huurwoningen. Daarnaast zal er ook ruimte zijn voor een collectieve woonvorm, waarbij de voorkeur uitgaat naar een concept voor senioren. Er komt ook een ondergrondse parking voor een 35-tal auto's.


Het meest opvallend wordt de toekomstige functie van de kerk. Die biedt ruimte aan vier zalen: een grote feestzaal in het schip van de kerk voor minstens 110 mensen, een café in het koor van de kerk voor minstens 60 mensen, een tuinzaal in de oude sacristie en een vergaderzaal in de orgelzaal. Het schip van de kerk wordt niet opgedeeld. De kerk kan zo ruimschoots de rol van Zaal Familia overnemen. Bij een groot feest kunnen de zalen ook als geheel functioneren. Bedoeling is om glaspartijen in de kerkmuren te plaatsen zodat het café een open karakter heeft. Welk soort evenementen er kunnen en welke niet, is nog niet bepaald, maar er zouden geen fuiven georganiseerd worden.


"De plannen zijn ambitieus, vernieuwend, duurzaam en uitnodigend voor de hele buurt. We hebben veel energie in inspraak gestoken. Dit plan schetst de grote lijnen. Het is aan de ontwerper om de plannen uit te werken", stelt schepen voor Stadsvernieuwing Christel Geerts (sp.a).

Parkeermogelijkheden

Over mobiliteit en de parkeermogelijkheden in de buurt, het gebruik van de kerk en de kostenramingen stelt de oppositie nog vragen. Het is aan de gemeenteraad om volgende week over het masterplan te oordelen.