Voor 7,1 miljoen euro nieuwe rioleringswerken

Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V) heeft subsidies toegekend voor de aanleg van nieuwe rioleringen op drie plaatsen in Sint-Niklaas.

In totaal kosten die werken 7,1 miljoen euro, waarvan de Vlaamse overheid 3,55 miljoen euro subsidieert.


Het eerste rioleringsproject is een traject van 3.300 meter in de Weimanstraat, Keizerstraat, Leebrugstraat, Heirstraat, Wapenaerteinde en Leestraat in Sinaai, waarlangs bijna 600 mensen wonen. Zij lozen hun huishoudelijk afvalwater vandaag nog steeds in de zijgrachten en ingebuisde straatgrachten. Een deel van dit water komt in natuurgebied terecht.

Regenwater

"De afvoer van het regenwater is er evenmin evident: het gebied is laaggelegen, tegen de oorspronkelijke Durmevallei, en de grondwaterstand is in de winter zeer hoog", klinkt het. De rioleringswerken zelf kosten ongeveer 2,5 miljoen euro, de wegeniswerken ongeveer 1,3 miljoen euro. De subsidie bedraagt daarvoor 1,9 miljoen euro. In het tweede project in Sint-Niklaas gaat het om een traject van 3.000 meter in het Industriepark-West. Langs dit traject wonen bijna 480 mensen. De rioleringswerken zelf kosten ongeveer 1,5 miljoen euro, de wegen ongeveer 0,7 miljoen euro, met een subsidie van 1,1 miljoen euro. Tot slot komt ook een traject van 1.600 meter in Eigenlo, de Brandstraat en De Cauwerstraat aan bod.


"Langs dit traject wonen bijna 250 mensen, die hun huishoudelijk afvalwater vandaag - rechtstreeks of via kleinere waterlopen - lozen in de landschappelijk waardevolle Barbierbeek. Binnen dit project wordt het regenwater zo veel mogelijk via open grachten afgekoppeld, zodat het water kan infiltreren en traag afstromen naar de beek." De rioleringswerken zelf kosten ongeveer 0,7 miljoen euro, de wegenwerken ongeveer 0,4 miljoen euro, met 0,55 miljoen euro subsidies. (JVS)