Vanaf 1 september vier nieuwe fietsstraten

OP WEG NAAR EEN MEER AUTOLUW STADSCENTRUM

Schepen van Mobiliteit Carl Hanssens en schepen van Duurzaamheid Wout De Meester aan de Grote Markt die wordt geknipt om doorgaand verkeer te weren.
Foto Kristof Pieters Schepen van Mobiliteit Carl Hanssens en schepen van Duurzaamheid Wout De Meester aan de Grote Markt die wordt geknipt om doorgaand verkeer te weren.
Om de stadskern veiliger, meer autoluw en leefbaarder te maken heeft het stadsbestuur een wijkcirculatieplan opgesteld. In fasen komen er een heel aantal ingrepen om doorgaand verkeer in de binnenstad te ontmoedigen. Vanaf september komen er alvast vier fietsstraten bij (Kalkstraat, Nieuwstraat, Westerstraat en Stationsplein), later volgen ook enkele eenrichtingsstraten. Volgend jaar buigt het stadsbestuur zich over het meest ingrijpende dossier: de knip van de Grote Markt.

Twee jaar na de goedkeuring van het mobiliteitsplan gaat het stadsbestuur van Sint-Niklaas over tot actie. "We hebben al die tijd zeker niet stilgezeten", benadrukken schepen van mobiliteit Carl Hanssens (N-VA) en zijn collega van duurzaamheid Wout De Meester (Groen). "We hebben een ronde gehouden in de zeven stadswijken en ruim 600 inwoners namen actief deel aan de verschillende gespreksgroepen. Verder was er ook heel wat overleg met belangrijke partners zoals De Lijn, hulpdiensten, scholen en horeca. In totaal werden zo'n 500 opmerkingen behandeld en verwerkt. Het was soms wel grappig om te horen hoe sommige inwoners nog véél verder wilden gaan dan wij eigenlijk van plan waren. Het toont aan dat de mensen echt willen dat er iets verandert in hun stad."

Knip Grote Markt

Het opzet van het hele plan is de binnenstad meer autoluw maken en dus ook veiliger en leefbaarder. Als er minder doorgaand verkeer is, krijgen voetgangers en fietsers meer ruimte en circuleert het openbaar vervoer vlotter. Verplaatsing van wijk naar wijk gebeurt dan met de auto via de Singel rond de stad. "We gaan wel niet voor een 'big bang' zoals in Gent", benadrukt Hanssens. "De circulatiemaatregelen worden gefaseerd ingevoerd zodat er voldoende tijd is om de impact van elke maatregel te bekijken en eventueel bij te sturen waar nodig. In de eerste fase gaat het om ingrepen die we vrij eenvoudig kunnen doen zoals het invoeren van eenrichtingsverkeer. Het knippen van de Grote Markt voor doorgaand verkeer is ongetwijfeld het meest drastische actiepunt en reserveren we daarom voor een tweede fase. Bovendien moet er eerst een extra in- en uitrit worden gerealiseerd voor de ondergrondse parking langs de kant van het stadhuis voor wie vanuit het noorden Sint-Niklaas binnenrijdt."


Voor de heraanleg van de verschillende pleinen in de stad zoals het Elisabethplein en het Leopoldplein gaat het stadsbestuur een apart participatieproject opstarten. "We willen hier niet zomaar wat betonblokken in het midden van de weg zetten", vervolgt Hanssens. "Het weren van doorgaand verkeer is pas zinvol als dit gepaard gaat met meer kwalitatieve ruimte voor de buurt. Hetzelfde geldt ook voor de Grote Markt."


In totaal zijn er 27 circulatiemaatregelen gepland. De eerste, de vier nieuwe fietsstraten, zullen op 1 september van kracht gaan. In de loop van het najaar zal het stadsbestuur op enkele centrale locaties ook nog infosessies organiseren over het waarom, hoe en wanneer van het project.