SVK in beroep tegen sluiting stort

ACTIECOMITÉ VERWIJT BURGEMEESTER 'ACHTERKAMERPOLITIEK'

SVK gaat gedeeltelijk in beroep tegen de opheffing van de milieuvergunning.
Foto Joris Vergauwen SVK gaat gedeeltelijk in beroep tegen de opheffing van de milieuvergunning.
SVK gaat gedeeltelijk in beroep tegen het opheffen van de milieuvergunning voor zijn stortplaats, want het wil wél doorgaan met het storten van inert afval. Het actiecomité Asbeststort Dicht roept op tot een volledige stopzetting en verwijt de burgemeester 'achterkamerpolitiek'.

De provincie besliste op 1 maart om de milieuvergunning voor het stort aan de Langhalsbeekstraat op te heffen. SVK gaat daar niet mee akkoord en is een beroepsprocedure gestart. SVK wil wél doorgaan met het storten van inert afval. De beslissing ligt nu bij minister Schauvliege. Actiecomite Asbeststort Dicht is niet opgezet met die wending, maar laakt ook de houding van burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA) en schepen Christel Geerts (sp.a). "We stellen vast dat zij op 27 maart, één week voor het indienen van de beroepsnota, hebben samengezeten met SVK en hun advocaten. De burgemeester heeft toen toegevingen gedaan zonder overleg met buurtbewoners of het schepencollege. SVK maakt daar gebruik van door in hun nota te stellen dat 'de burgemeester geen bezwaar heeft tegen het voortbestaan van de inerte stortplaats'. Het is dit soort achterkamerpolitiek die de problematiek veroorzaakt heeft. De burgemeester heeft een half jaar geleden verklaard dat het vertrouwen in SVK weg was. Blijkbaar werd het vertrouwen van onze burgervader snel teruggewonnen", stelt Pieter Heymans van het actiecomité.

Burgemeester ontkent

Dehandschutter ontkent dat hij heeft samengezeten met SVK. "SVK heeft ons enkel hun intenties meegedeeld, we hebben SVK niet uitgenodigd voor een gesprek. Wel hebben we hen nogmaals onze drie fundamentele bekommernissen meegegeven. Dat is ten eerste dat het asbeststort onherroepelijk wordt gesloten. De putten op de site moeten echter worden gevuld en dan is het logisch dat dat met niet-gevaarlijk materiaal gebeurt, dus niet met asbesthoudend materiaal. Ten tweede moet alle gevaarlijke materiaal, dat op de site ligt, worden verwijderd. En drie, de aanvoer van bouwafval mag niet meer gebeuren via het Westerplein. Het is jammer dat men op deze manier verwarring zaait en verdachtmakingen uit."


Het actiecomité is niet overtuigd. "Dit lijkt op een typisch Belgisch compromis. Bij vroegere controles is nochtans meermaals gebleken dat het inerte afval óók asbest bevatte, net als zware metalen en chemicaliën. Wordt het asbeststort nu een gifstort? Het argument dat de putten moeten worden opgevuld, houdt geen steek. SVK heeft een aparte vergunning voor het opvullen van kleigroeves met niet-verontreinigde grond. En sommige vroegere kleiputten zijn nooit opgevuld, want het zijn nu vijvers. Het vertrouwen van de buurt is volledig weg. Er zijn weinig redenen om aan te nemen dat voortaan alle regels wél zullen gerespecteerd worden. Of zullen de milieu-inspecteurs hun bed opmaken bij de stortplaats?"