Paterskerk wordt cultuurhuis

PROJECT OMVAT OOK VEERTIGTAL WONINGEN EN SLOOP VAN KLOOSTER

Schepenen Wout De Meester, Christel Geerts en Annemie Charlier in de Paterskerk.
Joris Vergauwen Schepenen Wout De Meester, Christel Geerts en Annemie Charlier in de Paterskerk.
De toekomst van de Paterssite krijgt vorm, en hoe. Het stadsbestuur wil de Paterskerk een nieuwe functie geven als cultuurhuis voor de buurt en het verenigingsleven. Het oude klooster en Zaal Familia gaan tegen de grond om plaats te maken voor een veertigtal woningen. Centraal komt een grote binnentuin.

Vorig jaar kocht de stad de hele Paterssite - goed voor 6.230 vierkante meter - voor een bedrag van 1,2 miljoen euro. Dat gebeurde nadat de laatste paters hun klooster langs de Truweelstraat en Leopold II-laan in september verlieten. Op de site vind je de kerk, het klooster, de kloostertuin van 1.150 vierkante meter, Zaal Familia, het vroegere bibfiliaal en een parking.


De studiebureau's Bovenbouw Architecten en Grontmij hebben de voorbije maanden enkele plannen uitgewerkt, die onlangs aan de buurtbewoners voorgelegd werden. Vervolgens koos de stad een toekomstvisie voor de ontwikkeling van de site. Dat kan dankzij geld van het Federaal Fonds voor Grootstedenbeleid, dat eerder ook al met middelen over de brug kwam voor de Sint-Rochussite en de VTS-site. Dit wordt meteen het laatste stadsdeel dat met geld uit dat fonds een nieuwe toekomst krijgt.

Een toekomstimpressie van de Paterskerk als gemeenschaps- en cultuurcentrum.
Joris Vergauwen Een toekomstimpressie van de Paterskerk als gemeenschaps- en cultuurcentrum.

Kerk vervangt Familia

Om op die subsidies te kunnen rekenen, moet er wel sowieso bewoning komen op de Paterssite. Anderzijds bedongen de paters in de notariële akte dat er ook een gemeenschapsgerichte functie behouden moest blijven, iets wat tot dusver altijd ingevuld werd door de druk gebruikte Zaal Familia. Maar die invulling zal nu van de kerk komen, zo besliste het studiebureau. "De kerk zal als cultuurhuis dienen voor de buurt en het Sint-Niklase verenigingsleven", zegt schepen voor Stadsvernieuwing Christel Geerts (sp.a). "Alle mogelijke culturele activiteiten zouden er plaats kunnen vinden, gaande van tentoonstellingen over feesten en muziekoptredens tot dansvoorstellingen. Maar ook een quiz of recepties behoren tot de mogelijkheden. Wat nu nog in Zaal Familia gebeurt, kan perfect in de kerk plaatsvinden. Daar kunnen ook een koffiehuis, een bar en een terras komen. Waar de biechtstoelen staan, zouden doorgangen kunnen komen naar het parkje. Een cultureel buurtcentrum dus, dat samen met de groene omgeving het kloppend hart van de hele buurt kan worden."


Zaal Familia en het klooster worden afgebroken om plaats te maken voor de veertig woningen. "De optie om woningen in de kerk in te richten, blijkt te duur", aldus de architecten. "Maar bouwfysisch gezien verkeert de kerk nog steeds in zeer goede conditie. Daarom willen we de kerk ook maximaal behouden. Het klooster vertoont echter scheuren, vochtproblemen en zwamvorming."

Collectieve woonvormen

De stad wil op de site ook graag collectieve woonvormen inplannen. "Eigenlijk was een klooster de eerste vorm van collectief wonen", klinkt het. "Het is interessant om dat gegeven naar de 21ste eeuw te brengen, zowel voor senioren als jonge gezinnen."


In het plan is ook een ondergrondse parking opgenomen. Tegen de zomer moet het hele masterplan klaar zijn, zodat de site in 2016 bouwklaar gemaakt kan worden. Na de Theresiakerk (sociale kruidenier) en de wijkkerk aan het Wijnveld (kantoorruimte) in Sinaai is dit nu de derde kerk in Sint-Niklaas die een nieuwe bestemming krijgt.