Oostelijke ringweg kost 50 miljoen

OPENBAAR ONDERZOEK GAAT EINDELIJK VAN START

De 'Mercatorknoop', waar de oostelijke ringweg (1), de gewestweg N70 (2), de Singel (3), de ontsluitingsweg van het Europark-Zuid (4) en enkele fietsverbindingen (rood) samenkomen.
repro Joris Vergauwen De 'Mercatorknoop', waar de oostelijke ringweg (1), de gewestweg N70 (2), de Singel (3), de ontsluitingsweg van het Europark-Zuid (4) en enkele fietsverbindingen (rood) samenkomen.
"De moeder van alle missing links in Vlaanderen", met die woorden heeft Vlaams minister voor Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) gisteren het belang van de nieuwe oostelijke ringweg in Sint-Niklaas onderstreept, die met 50 miljoen euro meteen ook een van de duurste Vlaamse infrastructuurprojecten wordt. Het openbaar onderzoek is gisteren gestart.

Iedereen kreeg in de Vrije Technische Scholen (VTS) de kans om de gedetailleerde plannen voor de oostelijke ringweg te bekijken op een infomarkt. Het Agentschap Wegen en Verkeer en de betrokken gemeenten Sint-Niklaas en Temse wilden inwoners dan ook zo goed mogelijk informeren. Het gaat om het grootste mobiliteitsproject van de voorbije en vermoedelijk ook de komende decennia in het Waasland.


Minister Ben Weyts (N-VA) zakte speciaal naar Sint-Niklaas af. "De oostelijke ringweg is de moeder van alle missing links in Vlaanderen. Er is vroeger een stuk van de ring rond Sint-Niklaas vergeten, zo eenvoudig is het. Met alle gevolgen van dien voor de druk op de N70, de N16 én de binnenstad. Het budget voor de oostelijke ringweg bedraagt 50 miljoen euro, wat ook naar Vlaamse normen duur is", aldus Weyts.


Om de verbindingsweg tussen de N70 en de E17 mogelijk te maken, zijn een paar kunstgrepen nodig. De 'Mercatorknoop' - waar de oostelijke ringweg, de N70, de Singel en de ontsluitingsweg van het Europark-Zuid samenkomen - wordt een knooppunt met drie verdiepingen. Op -1 is er een autotunnel, op de begane grond komen vijf fietstunnels en twee fietsbruggen samen en op +1 ligt een verhoogde rotonde.

Vlaams minister Ben Weyts met de burgemeesters van Sint- Niklaas en Temse op de infomarkt over de oostelijke ringweg.
Joris Vergauwen Vlaams minister Ben Weyts met de burgemeesters van Sint- Niklaas en Temse op de infomarkt over de oostelijke ringweg.

Tunnel

Verderop loopt de oostelijke ringweg via een tunnel onder Eigenlo en de spoorlijn, om met een nieuw op- en afrittencomplex en parallelwegen aan te sluiten op de E17. Ook voor de TTS-industriezone in Temse is er een nieuwe afrit op de E17. Langs het hele traject van Eigenlo tot de N70 ligt ook een 2,5 meter breed dubbelrichtingfietspad. Met geluidsschermen en -bermen en een geluidsarme wegbedekking moet de hinder voor omwonenden beperkt blijven. Vanaf de Damstraat zakt de weg snel richting de nieuwe tunnel aan Eigenlo.


De realisatie van de oostelijke ringweg, die oud-burgemeester Freddy Willockx en wijlen minister Steve Stevaert (sp.a) in 2002 al toejuichten, liet op zich wachten. "Maar er is nu volop beweging, onder meer dankzij Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V) die voor een ruimtelijke doorbraak zorgde", klinkt het bij burgemeesters Lieven Dehandschutter (N-VA) van Sint-Niklaas en Luc De Ryck (CD&V) van Temse.


En de timing? Na het openbaar onderzoek - dat loopt tot midden maart - wil het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) tegen de zomer klaar zijn met de definitieve ruimtelijke plannen, waardoor in het najaar de onteigeningen kunnen starten. Er is een 150-tal percelen en vijftien woningen bij betrokken. Een aantal huizen is al afgebroken na vrijwillige onteigening. Hoelang de onteigeningsprocedure duurt, is een vraagteken. AWV stelt anderhalf jaar voorop. Intussen werken studiebureaus alle technische plannen af. Als de onteigeningen achter de rug zijn en het nodige budget is vrijgemaakt, kan de aanbesteding volgen en kunnen de werken zelf starten. In een gunstig scenario is het dan 2018.