Nieuwe standplaats voor Cambio in Clementwijk

Vanaf 1 juli wordt er een nieuw uitleenpunt voor Cambio-autodelen actief in de nieuwe Clementwijk, ter hoogte van de bezoekersparking Kopenhagenplein. Met dit extra uitleenpunt, waar één kleine stadswagen op benzine zal worden gestald, wil de stad verder werk maken van het stimuleren van autodelen bij de inwoners. Cambio is al sinds 2011 actief in Sint-Niklaas. In samenspraak met de stad plaatst Cambio op locaties verspreid in de stad voertuigen voor een gedeeld publiek gebruik. In 2011 ging Cambio van start met drie voertuigen op drie locaties. Momenteel kunnen er in en rond het stadscentrum als zes voertuigen worden uitgeleend op vier verschillende locaties. Vijf daarvan zijn 24/7 beschikbaar, namelijk stationsparking NMBS, Heymanplein en Witte Molen. Het Kroonmolenplein is enkel in het weekend beschikbaar. Momenteel kent Cambio ongeveer 240 regelmatige gebruikers in Sint-Niklaas. De Clementwijk krijgt nu een nieuwe autodeelplaats omdat er de nadruk wordt gelegd op een maximale ontsluiting via zo veel mogelijk duurzame vervoersmogelijkheden, onder meer via een buscorridor, gebundeld parkeren, fietsenstallingen, publiek toegankelijke elektrische laadpalen, enz. Momenteel loopt er een proefaanbod van Cambio, waarbij geïnteresseerden tot 15 juli gratis lid kunnen worden. Daarmee spaart men de eenmalige instapkost van 35 euro uit. (JVS)