Nieuw plan voor Bellestraat-Zonneken

STAD WIL MET RUP VERMIJDEN DAT HELE WOONZONE WORDT VOLGEBOUWD

Buurtbewoners bekijken de plannen en luisteren naar de toelichting van schepen Christel Geerts.
Joris Vergauwen Buurtbewoners bekijken de plannen en luisteren naar de toelichting van schepen Christel Geerts.
De stad grijpt in om te voorkomen dat het woonuitbreidingsgebied tussen de Passtraat, Bellestraat, Heidebaan en de Ster in Sint-Niklaas volgebouwd wordt. Nog steeds zullen er 700 woningen bijkomen, maar die worden geconcentreerd tussen Passtraat en Kallohoekstraat, zodat er open ruimte overblijft. Het is de eerste keer dat het 'lobbenstadmodel' van de stad juridisch wordt verankerd.

In 2007 veranderde de Vlaamse overheid de bestemming van het grote binnengebied tussen Bellestraat, Heidebaan, Passtraat en de Ster van een hoofdzakelijk agrarisch gebied naar woonzone, met de opdracht om er een stadsuitbreidingsgebied vorm te geven met 700 nieuwe woningen en een 11 hectare groot bedrijventerrein. Het woongebied Bellestraat-Zonneken, zoals het wordt genoemd, strekt zich uit over een grote oppervlakte, in de vorm van een driehoek tussen de N70, Bellestraat en recreatiedomein De Ster.

Een simulatie van hoe de stad de toekomst van het binnengebied ziet, met behoud van veel open ruimte.
Joris Vergauwen Een simulatie van hoe de stad de toekomst van het binnengebied ziet, met behoud van veel open ruimte.

'Blauwgroene vingers'

In 2010 maakte het toenmalige stadsbestuur een masterplan op voor het hele gebied, wat tot veel bezorgdheid en protest leidde in de buurt. Niettemin bleek uit een woonbehoeftestudie dat dit woongebied pas ten vroegste in 2020 hoeft te worden aangesneden. Ondertussen ontwikkelde het huidige stadsbestuur echter een nieuwe ruimtelijke visie voor de groei van de stad, op basis van het 'lobbenstadmodel'. De 'lobbenstad' gaat uit van woonzones rond de invalswegen, met daartussen blauwgroene 'vingers' die de natuur tot in het hart van de stad brengt, in plaats van telkens alle beschikbare ruimte vol te bouwen. "Veel te theoretisch, zoiets kun je erg moeilijk afdwingen", reageerde de oppositie. Maar voor het eerst gaat het stadsbestuur nu wél daadwerkelijk dat model juridisch proberen vastleggen, in de woonzone Bellestraat-Zonneken. De stad heeft evenwel een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) nodig om haar wil op te leggen, waarvoor nu de eerste voorbereidende stappen worden gezet.

Fiets- en wandelzone

Zaterdag konden de buurtbewoners kennismaken met het eerste inrichtingsplan voor het hele gebied. "We willen die 700 woningen concentreren in het noordelijke deel tussen de Passtraat en Kallohoekstraat, in een straal van 2,5 kilometer tot het centrum. Daardoor kan de resterende groene, open ruimte - tussen Kallohoekstraat en de Ster - gevrijwaard blijven van bebouwing. Door het hele gebied, van de Passtraat tot de Ster, kunnen we één grote lange fiets- en wandelzone inrichten, gekoppeld aan stukken bos, weide en waterpartijen. In het plan komt een mix van woontypes naar voor, met grondgebonden en gestapelde woningen tot vier bouwlagen. Woningen concentreren, betekent in dit geval zeker geen hoogbouw", klinkt het bij schepen voor Ruimtelijke Ordening Christel Geerts (sp.a) en stadsplanoloog Bart Van Lokeren.


Bij de GO! Campus Aangepast Onderwijs, met MPI Kompas en SBSO Baken, reageert men heel positief. "Alleen al omwille van die veilige fiets- en wandelverbinding doorheen dit hele gebied. Dat zou voor onze leerlingen een enorme verbetering zijn", zegt directrice Veerle Hollevoet.


Eigenaars die straks mogelijk hun gronden in dit binnengebied zien veranderen van woonzone naar natuur- of parkgebied zullen allicht minder juichen. Wie er speculatief grond heeft gekocht ziet de waarde daarmee fors dalen. De stad wil alleszins snel werk maken van dit RUP, ook om te vermijden dat projectontwikkelaars nog snel gronden willen verkavelen. Begin 2017 zou het RUP in openbaar onderzoek moeten gaan, om tegen de zomer van 2017 definitief die nieuwe toekomst vorm te geven.