Hele binnenstad wordt zone 30

STAD ONTVOUWT PLAN MET SNELHEIDSZONES EN VRACHTROUTENETWERK

De Sint-Niklase binnenstad, met in het groen de straten waar nu al zone 30 geldt. In het geel de straten waar zone 30 wordt ingevoerd. De paar straten in het blauw worden zone 30 na aanpassingen. De straten in het grijs hebben vooral een verkeersfunctie en worden zone 50. In het oranje geldt 70 km/u.
Joris Vergauwen De Sint-Niklase binnenstad, met in het groen de straten waar nu al zone 30 geldt. In het geel de straten waar zone 30 wordt ingevoerd. De paar straten in het blauw worden zone 30 na aanpassingen. De straten in het grijs hebben vooral een verkeersfunctie en worden zone 50. In het oranje geldt 70 km/u.
Nagenoeg de hele Sint-Niklase binnenstad wordt één grote zone 30. In de landelijke straten wordt de maximumsnelheid overal teruggebracht tot 50 km/u. De stad gaat daarvoor bijna duizend nieuwe verkeersborden plaatsen, wat 200.000 euro kost. Voor vrachtwagens komt er dan weer een afgebakend vrachtroutenetwerk.

In Gent is de hele binnenstad sinds het voorjaar van 2015 één grote zone 30 en ook in Antwerpen moet dat tegen 2018 een feit zijn. In Sint-Niklaas gaat het stadsbestuur nog dit jaar diezelfde stap zetten. In zowat 90 procent van de straten in het stadscentrum zal er dan een maximumsnelheid van dertig per uur gelden. In schoolomgevingen en in een aantal centrumstraten is die zone 30 nu al van kracht, maar nog dit jaar wordt ook in een zestigtal andere straten in de binnenstad de snelheid teruggebracht van 50 naar 30 km/u. Alleen in de straten die het verkeer de stad in- en uitbrengen, die dus meer een verkeersfunctie dan een verblijfsfunctie hebben, blijft 50 km/u van kracht. Dat geldt onder meer voor de Parklaan, Plezantstraat, Driekoningenstraat, Antwerpse Steenweg, Heistraat, Vijfstraten en Brugsken. Ook in de deelgemeenten worden er heel wat straten zone 30.

In Sint-Niklaas komt er ook een vrachtroutenetwerk om situaties als deze voortaan te vermijden.
Joris Vergauwen In Sint-Niklaas komt er ook een vrachtroutenetwerk om situaties als deze voortaan te vermijden.

Snelheidszones

Uit enquêtes bij de Sint-Niklazenaren bleek al vaker dat overdreven snelheid in het verkeer als één van de grootste problemen wordt ervaren. En heel wat landelijke straten scoren op dat vlak heel slecht. Daarom komt er in alle straten buiten de bebouwde kom een snelheidsregime van 50 km/u, op uitzondering van de wegen die de deelgemeenten en de stad met elkaar verbinden en lokaal vrachtverkeer dragen, maar dat zijn er slechts nog een tiental. Om dat nieuwe snelheidsplan uit te voeren, gaat het stadsbestuur met duidelijkere snelheidszones werken en niet meer met in elke straat een apart verkeersbord dat de maximumsnelheid aangeeft. Daarvoor zijn er zo'n 950 nieuwe verkeersborden nodig en 800 nieuwe palen. De gemeenteraad moet in februari die investering van 200.000 euro goedkeuren. "Dit snelheidsplan maakt deel uit van het hele mobiliteitsplan. Aanvankelijk was het de bedoeling om dit stap voor stap uit te voeren, met een budget van 40.000 euro voor de komende vijf jaar. Maar het is beter om dit in één beweging te doen, waarvoor we dus het hele budget van 200.000 euro gebruiken. We zullen hiervoor bijna duizend nieuwe verkeersborden plaatsen, maar natuurlijk zullen er ook een groot aantal verdwijnen. We gaan werken met zoneborden, die bestuurders duidelijk maken dat ze in een snelheidszone terecht komen waarin één snelheidsregime voor alle straten geldt. Dat moet het veel leesbaarder en eenvoudiger maken dan telkens een apart verkeersbord in elke straat", schetst schepen voor Mobiliteit Carl Hanssens (N-VA).


In een paar straten zijn nog extra ingrepen nodig om die zone 30 of zone 50 te kunnen afdwingen. Zo is vorige week in de Eigenlostraat versneld de maximumsnelheid van 70 naar 50 km/u teruggebracht, samen met het inrichten van snelheidsremmers. "In langere, rechte straten zullen soortgelijke ingrepen nodig zijn."

Vrachtverkeer

Daarnaast ontplooit de stad dit voorjaar ook het 'vrachtroutenetwerk', waarbij het vrachtverkeer alleen nog op enkele vastgelegde lokale vrachtroutes terecht kan om de bedrijventerreinen te bereiken. Doorgaande vrachtverkeer van meer dan 3,5 ton wordt overal elders geweerd. Alleen vrachtwagens voor plaatselijke toelevering kunnen dan nog toegelaten worden. Ook de vrachtwagen parkeren binnen de bebouwde kom is niet meer mogelijk. Alle bedrijven zullen hierover worden geïnformeerd en ook met gps-providers wil de stad afspraken maken. Met buurgemeente Beveren is al overleg geweest: beide gemeenten kiezen ervoor zones 50 km/u in te voeren op landelijke wegen en tonnagebeperkingen op te leggen op deze wegen. "Alleen in Nieuwkerken bekijken we nog hoe we het aanpakken, omdat we daarvoor ook Beveren nodig hebben om de vrachtroute richting Vrasene en E34 beter te sturen", vult Hanssens aan. In februari staat het budget van 200.000 euro voor deze ingrepen op de agenda van de gemeenteraad. Bedoeling is dat de uitvoering nog dit jaar gebeurt.