Grote inspraakronde over nieuwe wijkcirculatieplannen

Het stadsbestuur van Sint-Niklaas bereidt een grote inspraakronde voor over zijn nieuwe circulatieplannen. Dat heeft een autoluw stadscentrum als doel. Hoe dat concreet per stadswijk wordt ingevuld, daar mag iedereen mee over beslissen in april en mei.

In Gent veroorzaakt het nieuwe circulatieplan al een hele tijd heisa. Het Sint-Niklase stadsbestuur is in grote lijnen hetzelfde van plan, maar kiest in tegenstelling tot Gent wél voor een uitgebreide inspraakronde.


Einddoel is om het hele stadscentrum op termijn autoluw te maken, door het doorgaande autoverkeer onmogelijk te maken. Zo komt er onder meer een 'knip' op de Grote Markt. De binnenstad wordt in zeven stadswijken verdeeld, waarin telkens een eigen wijkcirculatieplan zal gelden. Elke stadswijk heeft een eigen invalsweg, die aansluit op de stadsring. Daardoor zou elke wijk alleen nog het verkeer aantrekken in functie van wie er woont, werkt of er echt moet zijn. Uiteindelijk zal er géén verkeer meer mogelijk zijn tussen de stadswijken onderling, maar moeten autobestuurders telkens eerst de stadsring op om naar een andere wijk te rijden.


De theorie van de nieuwe wijkcirculatieplannen is vorig jaar al goedgekeurd in het nieuwe mobiliteitsplan. De praktische uitwerking is nog een andere klus. De inbreng van de Sint-Niklazenaren is daarbij essentieel voor het stadsbestuur. "Dit zal een grote impact hebben. Daarom starten we voor elke stadswijk een apart inspraaktraject op", schetst schepen voor Mobiliteit Carl Hanssens (N-VA). "We gaan per wijk een concreet circulatievoorstel uitwerken, dat we de inwoners voorleggen. Het heeft immers geen zin om met een leeg blad te beginnen. Bedoeling is om met de inwoners, ondernemers, scholen, handelaars en andere betrokkenen tot een zo groot mogelijk vergelijk te komen. Dit najaar hakken we voor elke stadswijk de knoop door."

Voorwaarde

Waar mogelijk komen er al snel ingrepen. Voorwaarde is natuurlijk een vlotte stadsring. Na de herinrichting van de N70 tussen de Singel en de Parklaan blijft er nog één knelpunt over: het kruispunt Driekoningen. "Die herinrichting start wellicht begin 2017. Maar waar het kan, zullen we niet wachten om al in te grijpen", aldus de schepen.


De informatiemomenten starten eind april. Info: www.sint-niklaas.be/wijkcirculatie (JVS)