Elisabethwijk wordt in één keer gerenoveerd

Het Prins Leopoldplein in de Elisabethwijk, die in één keer een opknapbeurt moet krijgen.
Foto Vergauwen Het Prins Leopoldplein in de Elisabethwijk, die in één keer een opknapbeurt moet krijgen.
Het Sint-Niklase stadsbestuur hoopt op Europese subsidies om een groepsrenovatie op poten te zetten in een hele stadswijk. De Elisabethwijk zou als pilootproject moeten dienen.

Om de klimaatdoelstellingen te halen tegen 2020 wil het Sint-Niklase stadsbestuur werk maken van groepsrenovaties, met de focus op hele stadswijken. Daarvoor wil het met Europese subsidies een test doen in de Elisabethwijk. Die buurt is interessant als pilootproject, door de grote mix van ouderen, alleenstaanden en jongere gezinnen, zowel van autochtone als allochtone afkomst. Er zijn ook heel uiteenlopende soorten huizen, van waardevolle art-decowoningen tot arbeidershuisjes. En er is een sterke wijkwerking aanwezig.


"Bedoeling is onder meer om mensen actief te begeleiden bij de keuze voor duurzame ingrepen. Eerst moeten we de bewoners warm maken voor het idee, daarna kun je woningen doorlichten op energieverbruik, alternatieve financieringsmodellen uitwerken en gezamenlijke aankopen uittekenen. Investeren in duurzame renovatie is interessant op wijkniveau. Voor veel mensen is dat geen prioriteit wegens een gebrek aan financiële middelen, maar ook door een gebrek aan kennis", klinkt het bij de stad.


Pas in de loop van juli wordt duidelijk of het groepsrenovatieproject aanvaard wordt en op Europese middelen kan rekenen. Als dat het geval is, kan het op 1 september starten. Als dat niet zo is, willen de stad en de wijk het alsnog proberen, maar dan met een beperkter budget.

Subsidies

En intussen wacht de stad op nóg een aanvraag van subsidies. Bij de Vlaamse overheid werd een aanvraag gedaan voor steun aan het stadsvernieuwingsproject Hendrik Heymanplein. En ook voor de uitwerking van een vergroeningsproject in de Baenslandwijk is een toelage aangevraagd. (JVS)