Eerste woonproject in kerk

STAD KOOPT PATERSSITE LAATSTE VIER PATERS PAKKEN KOFFERS

De Heilig Hartkerk wordt omgevormd tot woonproject. "Een uitdaging voor creatieve architecten", aldus het stadsbestuur.
Joris Vergauwen De Heilig Hartkerk wordt omgevormd tot woonproject. "Een uitdaging voor creatieve architecten", aldus het stadsbestuur.
Voor het eerst wordt een kerk in Sint-Niklaas omgevormd tot woonproject. De stad heeft daarvoor de Heilig Hartkerk en de hele Paterssite aangekocht voor 1,2 miljoen euro. De laatste vier paters geven er op 30 juni hun laatste mis.

De ontkerkelijking slaat ook in Sint-Niklaas hard toe. Heel wat kerken komen de volgende jaren leeg te staan. Voor het eerst speelt het stadsbestuur daar op in door een kerk aan te kopen. Het gaat om de Heilig Hartkerk aan de Truweelstraat, waarbij ook het klooster van de Paters Minderbroeders, de binnentuin, zaal Familia, het bibliotheekfiliaal en de parking horen. In totaal is de site 6.230 m², waarvoor de stad 'slechts' 1,2 miljoen euro betaalt. Dat gebeurt met subsidies uit het federaal fonds voor grootstedenbeleid, waarmee de stad eerder al het Sint-Rochushof en de VTS-site een nieuwe toekomst kon geven.

Joris Vergauwen

Woonproject

De Heilig Hartkerk krijgt een opvallende nieuwe bestemming. "Om middelen te krijgen uit dat grootstedenfonds moeten we een woonproject ontwikkelen op deze site. Het zal dus een opdracht voor creatieve architecten worden om deze kerk om te vormen tot woongelegenheden", aldus schepen voor Ruimtelijke Ordening Christel Geerts (sp.a). De kerk is niet beschermd als monument, maar het Agentschap Onroerend Erfgoed wil wél dat de kerk als bepalend stadszicht bewaard blijft. Ook het klooster krijgt een invulling als woonproject. De zaal Familia daarentegen zal een gemeenschapshuis blijven, iets waar de Paters Minderbroeders ook op hamerden. Zij blijven nu nog met vier over in het grote klooster. Op 30 juni geven ze hun laatste mis in de kerk. Daarna moeten ze op hun gezegende leeftijd nog verhuizen.

Paters naar rusthuis

Broeder Paulus (83) trekt naar Antwerpen. "Daar in het rusthuis zal ik de jongste van alle paters zijn, met mijn 83 jaar. Ik ben zestig jaar pater geweest, waarvan dertig jaar in Sint-Niklaas. Het is niet evident, maar we leggen er ons bij neer. De laatste 40 jaar zijn er geen nieuwe roepingen meer geweest. We blijven hier vandaag met vier over in zo'n groot gebouw, wat heel kostelijk is. In juli vertrekken we, alle vier overigens naar een ander rusthuis."


De hele site zal pas binnen een vijftal jaar volledig omgevormd zijn tot woonzone. Eerst moet nog een masterplan en RUP opgemaakt worden. "Deze kans mochten we als stad niet laten liggen. We zijn ervan overtuigd dat we hier iets heel moois van kunnen maken", aldus schepen Geerts.