Aannemers smeken om extra arbeiders

STAD EN BOUWSECTOR WERKEN SAMEN OM VACATURES IN TE VULLEN

Mensen van de stad, de lokale bouwsector en VDAB op een werf in Sint-Niklaas.
Foto JVS Mensen van de stad, de lokale bouwsector en VDAB op een werf in Sint-Niklaas.
De economische groei zorgt in de bouwsector voor een heuse hoogconjunctuur. In Sint-Niklaas kent de bouwsector een recordaantal vacatures, die echter maar heel moeilijk ingevuld raken. De stad en de lokale bouwsector zetten daarom een samenwerking op poten om laaggeschoolde werkzoekenden in eigen stad kansen aan te bieden.

Een samenwerkingsovereenkomst tussen de lokale bouwsector en het stadsbestuur moet laaggeschoolde werkzoekenden en jongeren gericht naar een job in de bouw leiden. Dat is nodig, want aannemers smeken bijna om extra werkkrachten. Momenteel is er in Sint-Niklaas een recordaantal vacatures. "Maar het is een gigantisch probleem om mensen te vinden", getuigt aannemer Johan D'Eer van bouwbedrijf D'Eer. "We merken dat er steeds meer beroep moet worden gedaan op onderaannemers die buitenlandse arbeidskrachten inschakelen om het werk gedaan te krijgen. De heropleving van de economie is in onze sector heel voelbaar. En zeker in deze regio is er een grote nood."

Opleidingsproject

In Sint-Niklaas zijn er momenteel zo'n 3.140 werkzoekenden. Via een opleidingstraject zijn er mogelijkheden genoeg om aan de slag te gaan in lokaal verankerde bouwbedrijven.


Om dat te stroomlijnen, gaat de stad een samenwerkingsovereenkomst aan met Constructiv, de dienstverlenende organisatie voor de bouwsector. Met 30.000 euro van de stad kan er een tewerkstellingsadviseur aan de slag gaan om het stedelijk opleidings- en aanwervingsproject Bouwbaan uit te bouwen.

Op scholen richten

Open Vld stelde dat zeven jaar geleden al voor, maar pas nu wordt er werk van gemaakt. "De tijd was nog niet rijp. Er waren al contacten, maar nu is het moment om dit uit de grond te stampen, zeker omdat de bouwsector in volle groei zit," aldus schepen voor Lokale Economie Carl Hanssens (N-VA). Volgens de VDAB komt 35 procent van alle Oost-Vlaamse vacatures voor de bouwsector uit de regio Sint-Niklaas. "Dit is een economisch sterke regio, waar dit soort arbeidstrajecten voor knelpuntberoepen zeer doeltreffend kunnen zijn. Ook wij verlenen graag onze medewerking, zeker omdat ons grootste opleidingscentrum voor de bouw zich vlakbij bevindt, in Hamme. Vorige week nog zijn we al van start gegaan met een opleiding tot stellingbouwer. We willen ons ook zeker op scholen richten, om jongeren al snel vertrouwd te maken met de bouwsector en de verschillende beroepen."

Sector kenbaar maken

In het arrondissement Sint-Niklaas-Dendermonde zijn er liefst 756 bedrijven actief in de bouwsector, samen goed voor zowat 6.400 bouwvakkers. Het voorbije jaar kenden 572 bedrijven een groei.


Samen hadden ze 767 vacatures, 125 meer dan in 2016. En die raken dus maar heel moeizaam ingevuld. De echte knelpuntberoepen in de sector zijn metselaars (92 vacatures), dakdekkers (67), wegenwerkers (66), bekisters (55), asbestverwijderaars (43), vloerders (38), schrijnwerkers (33) en stellingbouwers (33). "Ons eerste doel via het project Bouwbaan is om minstens dertig nieuwe tewerkstellingen per jaar te realiseren. En intussen wordt het belangrijk om de bouwsector nog veel meer kenbaar te maken bij werkzoekenden, via allerlei campagnes. Met Bouwbaan zullen de bouwsector en zijn bedrijven zich alvast rechtstreeks kunnen tonen aan de werkzoekenden in eigen stad, wat de drempel sterk moet verlagen."