"Studie voor derde spoorlijn tussen Sint-Niklaas en Lokeren"

De bouw van de spoorbrug in 2011: alleen al daardoor lijkt een derde spoor tussen Sint-Niklaas en Lokeren onmogelijk.
Foto JVS De bouw van de spoorbrug in 2011: alleen al daardoor lijkt een derde spoor tussen Sint-Niklaas en Lokeren onmogelijk.
Nog dit jaar gaat Infrabel een studie opstarten voor een derde spoorlijn tussen Sint-Niklaas en Lokeren.

Infrabel wil de capaciteit op de spoorlijn 59 tussen Sint-Niklaas en Lokeren gevoelig verhogen. De piste om een derde spoorlijn in te richten, werd de voorbije weken in Sint-Niklaas al op verbazing onthaald. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) heeft nu in de commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams parlement bevestigd dat nog dit jaar een studie wordt opgestart door Infrabel om die capaciteitsuitbreiding voor te bereiden. "Die studie moet peilen naar de technische haalbaarheid, de tracékeuze en de vergunningsprocedures. Daarvoor is 2,1 miljoen euro uitgetrokken", gaf Weyts aan, op vraag van parlementslid Jos De Meyer (CD&V). "Er komt ook een studie voor de aanpassing van de elektrische installaties langs de spoorlijn, net als een studie voor het afschaffen van de overwegen. Daarbij wordt bekeken wat meest voor de hand ligt: een omleidingsweg, een brug of een tunnel. Voor de eerste werken ter voorbereiding van een derde spoorlijn is al 13,30 miljoen euro voorzien. Als uit de studies of het vergunningstraject mocht blijken dat andere oplossingen nuttiger zijn dan een derde spoor, dan zullen de resterende middelen voor het derde spoor worden aangewend voor de realisatie van deze andere oplossingen. Voor de voorbereidende werken, dus het afschaffen van de overwegen en het aanpassen van de elektrische installaties, is 21,40 miljoen euro opzij gezet." (JVS)