"Industrieparken moeten groener"

STAD EN MINISTER STARTEN PROEFPROJECT IN WASE HOOFDSTAD

Zo zou het - groenere - Industriepark-Noord eruit kunnen gaan zien.
Foto Vergauwen Zo zou het - groenere - Industriepark-Noord eruit kunnen gaan zien.
Het Sint-Niklase stadsbestuur werkt aan een ambitieus plan om zijn industrieparken groener en efficiënter in te richten. Het krijgt de steun van Vlaams milieuminister Joke Schauvliege (CD&V), die het Industriepark-Noord als ideaal proefproject ziet voor de rest van Vlaanderen.

In de jaren zeventig en tachtig werd in Sint-Niklaas een vijftal kmo-zones opgestart, net buiten de stad. De bekende Industrieparken en Europarken, elk bedeeld met de naam van een andere windrichting, zijn vandaag niet meteen het toonbeeld van efficiënt ruimtegebruik. Bedrijfsgebouwen waarrond grote oppervlaktes gras liggen, immense parkeerruimtes in asfalt, die amper gebruikt worden: het zette de stad aan het denken.

Subsidies

Met subsidies van het Agentschap Ondernemen heeft de stad nu een studiebureau aangesteld om het Industriepark-Noord aan te pakken. Dat moet resulteren in een groener terrein, dat als voorbeeld kan dienen voor de andere industrieparken in de stad. Het departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid zag er een proefproject in voor de rest van Vlaanderen en stuurde studenten landschaps- en tuinarchitectuur van de Hogeschool Gent en de Erasmushogeschool Brussel naar Sint-Niklaas om ontwerpen uit te tekenen. "Voor het studiebureau dat in opdracht van de stad aan een plan werkt voor het Industriepark-Noord, is dat goede input", aldus schepen voor Economie Carl Hanssens (N-VA).


Voor de Vlaamse overheid is het typische industriepark verleden tijd. "We moeten af van het grijze, ontoegankelijke bedrijventerrein. De open ruimte in Vlaanderen is schaars. Ook in industrieparken moeten we gaan voor vergroening, biodiversiteit en zachte recreatie", aldus de minister.


De ontwerpen die op tafel liggen, zijn behoorlijk ambitieus. Of wat te denken van parkeertorens, dakparkings, nieuwe wandel- en fietspaden en speelzones voor kinderen? Het Industriepark-Noord zou zelfs deel gaan uitmaken van de Z-vormige bosstructuur in Sint-Niklaas, als groen gebied naast het Puitvoetbos. Ambitieus of utopisch? "Het zal een uitdaging zijn om iedereen mee te krijgen. Maar bedrijven moeten beseffen dat dit ook een financiële win-winsituatie kan zijn. Als we de beschikbare ruimte beter benutten, kunnen we zowel extra bedrijvigheid als extra groen inplannen. We rekenen erop dat de minister ons de nodige instrumenten aanreikt om dat alles mogelijk te maken", aldus schepenen Hanssens en Christel Geerts (sp.a).