"Industrieparken beter beveiligen"

VLAAMS GELD VOOR SCREENING SECURITY OOK TTS-ZONE IN TEMSE BETROKKEN

De bedrijfsleiders die hun schouders onder de vzw Bedrijvenparken Sint-Niklaas (Bepasin) zetten.
Joris Vergauwen De bedrijfsleiders die hun schouders onder de vzw Bedrijvenparken Sint-Niklaas (Bepasin) zetten.
Vlaams minister voor Economie Philippe Muyters (N-VA) komt met 12.000 euro over de brug voor een screening van de veiligheid in enkele industrieparken in Sint-Niklaas. De voorbije jaren kregen bedrijven er meermaals te kampen met inbraken, diefstallen en vandalisme. Experten moet nu nagaan of camera's, privébewaking of toegangscontroles nuttig zijn.

Een betere beveiliging van de industrieparken is al langer een thema bij heel wat bedrijven in Sint-Niklaas. De voorbije jaren is het aantal inbraken en diefstallen toegenomen, met zelfs enkele behoorlijk spectaculaire ramkraken. Onder meer om daarvoor een gezamenlijke aanpak uit te werken, is heel recent de vzw Bedrijvenparken Sint-Niklaas (Bepasin) opgericht, die zich opwerpt als de belangenvereniging van bedrijven en kmo's uit de industrieparken van Sint-Niklaas.


Bepasin richt zich naar de bedrijven uit de twaalf bestaande industrieparken én de zes bedrijventerreinen in ontwikkeling. In totaal zijn daar zo'n 450 bedrijven actief. Veiligheid is voor Bepasin één van dé prioriteiten. En met een subsidie voor een veiligheidsscreening komt Vlaams minister Philippe Muyters (N-VA) voor Bepasin al meteen als geroepen.


Muyters trekt 12.000 euro uit waarmee Bepasin een gespecialiseerde veiligheidsfirma kan inschakelen om een screening uit te voeren in het Industriepark-Noord en het Oostjachtpark. Die experten moeten nagaan wat de grootste noden zijn op vlak van beveiliging en hoe efficiënt de inbraken, diefstallen, vandalisme en overlast kunnen worden aangepakt.

Het Oostjachtpark (links) en de TTS-zone (rechts): twee industrieparken die een veiligheidsscreening krijgen.
Joris Vergauwen Het Oostjachtpark (links) en de TTS-zone (rechts): twee industrieparken die een veiligheidsscreening krijgen.

Efficiënter

"Bedoeling is om alle veiligheidsmaatregelen, van camera's, privébewaking tot toegangscontrole, te inventariseren en na te gaan waar er nog gaten zijn in de veiligheid. Door op dit vlak samen te werken, moeten we efficiënter de veiligheid op onze industrieterreinen kunnen verhogen", stelt schepen voor Lokale Economie Carl Hanssens (N-VA).


Dertien bedrijven zetten in juni hun schouders onder de oprichting van Bepasin, intussen telt de vereniging al een 20-tal leden.


"Bedoeling van Bepasin is in de eerste plaats om de belangen te behartigen van alle bedrijvenparken in Sint-Niklaas en om door onderlinge samenwerking een meerwaarde te creëren voor de bedrijven zelf", aldus coördinator Roland Van Gasse, voorzitter Joris Thys en Peter Van Hoecke.

20.000 euro

"Heel concreet kan dat gaan over gezamenlijke initiatieven op vlak van beveiliging, parkeer- en mobiliteitsbeleid, afvalverwerking en groenonderhoud tot het efficiënter gebruik van ruimte." Op vlak van beveiliging gaat Bepasin al zeker een BuurtInformatieNetwerk (BIN) oprichten. "In de TTS-zone in Temse is gebleken dat na de oprichting van het BIN het aantal inbraken met 30 tot 35 procent daalde. Daar gaan we dus al zeker op korte termijn mee van start. Of er camerabewaking, de gezamenlijke inzet van privébewaking of andere ingrepen nodig zijn, wachten we nog af." Bij de screenings van de industrieparken worden naast de bedrijven zelf ook politie, brandweer, stad en omwonenden betrokken.


En niet alleen in Sint-Niklaas, maar ook in Temse komt er zo'n veiligheidsscreening met Vlaams geld, voor in totaal 20.000 euro. "Dat regionaal bedrijventerrein van 216 hectare heeft te kampen heeft met verscheidene soorten overlast en krijgt ook een screening, zowel op vlak van beveiliging, verkeersveiligheid als brandveiligheid", meldt minister Muyters.