Zonevreemdheid golfclub De Wijnvelden aangepakt

Het gemeentebestuur wil golfclub De Wijnvelden verlossen van haar zonevreemdheid. Sinds 2003 is de club gevestigd in een recreatiezone langs de Bergstraat in Onze-Lieve-Vrouw-Waver. Doorheen de jaren werd de golfclub uitgebreid tot buiten de recreatiezone zonder de nodige vergunningen, waardoor er sprake is van zonevreemdheid. "De recreatiezone ligt volledig te midden van agrarisch gebied met een aantal actieve tuinbouwbedrijven. De zone sluit ook aan op een woonlint in woongebied met landelijk karakter. Om op de zonevreemdheid en de conflicten een antwoord te kunnen bieden, heeft het college van burgemeester en schepenen beslist tot de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). Hiervoor werd het studiebureau D+A aangesteld", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Joris De Pauw (N-VA). De start- en procesnota kan nog tot en met 26 juli 2018 geraadpleegd worden via www.sintkatelijnewaver.be of na afspraak bij de dienst Vergunningen en Beleidsondersteuning cel ruimtelijke ordening. Tijdens deze periode kunnen burgers reacties, opmerkingen en aandachtspunten indienen bij het gemeentebestuur. (AVH)