Werken op R6 opnieuw van start

AWV BEREIKT AKKOORD MET BUREN LIERSESTEENWEG

Een kaartje toont de verkeerssituatie tijdens de tweede fase. Op de onderste tekening zijn uiterst links en rechts de keerlussen zichtbaar. De linker cirkel toont de werf in het midden van het kruispunt van de R6 met de Liersesteenweg. De rechtercirkel toont de keerlus op de rotonde ter hoogte van de Heisbroekweg.
RV Een kaartje toont de verkeerssituatie tijdens de tweede fase. Op de onderste tekening zijn uiterst links en rechts de keerlussen zichtbaar. De linker cirkel toont de werf in het midden van het kruispunt van de R6 met de Liersesteenweg. De rechtercirkel toont de keerlus op de rotonde ter hoogte van de Heisbroekweg.
Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft een akkoord bereikt met de buren die de werf op het kruispunt van de R6 met de Liersesteenweg (N14) hadden laten stilleggen. Zij vroegen onteigend te worden omdat het nieuwe kruispunt voor hen onleefbaar zou zijn. Naar verwachting kunnen op 22 januari de arbeiders weer aan de slag op de werf.

Het AWV legde midden november de werf stil nadat de vergunning voor de bouw van een viaduct over het zwarte kruispunt werd geschorst door de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Aanleiding was een klacht van een van de buren van de werf. De klagers vroegen volledig onteigend te worden. "Sinds de schorsing werd er intensief aan een oplossing gewerkt en intussen is er tussen de betrokken partijen een akkoord bereikt. Op 9 januari sprak de Raad een arrest uit waarbij de afstand van de lopende procedures werd ingewilligd en de schorsing werd opgeheven", zegt AWV-woordvoerder Jef Schoenmaekers.

De werken aan de R6 op het kruispunt met de Liersesteenweg.
David Legreve De werken aan de R6 op het kruispunt met de Liersesteenweg.

Misnoegd en miskend

Over de inhoud van het akkoord spreekt de AWV-woordvoerder zich niet uit, de raadsman van de buren evenmin. "Mijn cliënten waren niet tegen het project op zich, maar waren wel van oordeel dat te weinig rekening werd gehouden met hun situatie. Hun woning komt vlak aan het nieuwe kruispunt te liggen, met alle ongemakken van dien. Ze voelden zich misnoegd en miskend", zegt meester Evert Vervaet van advocatenkantoor LM&DS.


Of de woning nu onteigend wordt, laat Evert Vervaet in het midden. "De betrokken partijen hebben elkaar gevonden en aan de verzuchtingen werd op een of andere manier tegemoet gekomen", blijft de raadsman vaag. Het arrest moet nog betekend worden, maar waarschijnlijk kunnen de werkzaamheden opnieuw van start gaan op 22 januari.

15 oktober

Hoewel, opnieuw. Ook de afgelopen weken is er nog op de werf gewerkt. "We hebben bewarende maatregelen moeten nemen die ingrijpend waren. Omdat we wisten dat er een akkoord was, zijn er ook al kleinere voorbereidende werken gebeurd", verklaart Schoenmaekers.


Er is namelijk grote haast bij. Het kruispunt moet absoluut klaar zijn tegen de opening van het nieuwe ziekenhuis op 15 oktober. "Om tijd in te halen, wordt de fasering herbekeken, zodat bepaalde werken die tijdens de derde fase gepland waren, al in fase twee uitgevoerd kunnen worden. Door het herwerken van de planning en omdat er een bufferperiode opgenomen was om onvoorziene omstandigheden op te vangen, blijft AWV ervan overtuigd dat het kruispunt tijdig klaar zal zijn", benadrukt de woordvoerder.

Bouw brug

Met de heropstart op 22 januari (of later) wordt meteen de tweede fase van de heraanleg aangevat: de bouw van de nieuwe integraalbrug over de Liersesteenweg en de aanleg van toegangshellingen. Eerst worden er voorbereidende werken uitgevoerd, om vervolgens rond midden februari te beginnen aan de bouw van de brug zelf. De werfzone verplaatst zich van de rand naar het midden van het kruispunt.

Keerlussen

Voor het verkeer blijft er tijdens de bouw van de brug steeds een doorgang mogelijk in alle richtingen. Het verkeer over de Liersesteenweg zal dan via een keerlus of langgerekte ovonde omgeleid worden. Via de nieuw aangelegde op- en afritten zal het verkeer de R6 kunnen op- en afrijden. Aan beide kanten van het kruispunt komen dan keerlussen. Ten westen tussen de Antwerpsesteenweg (N1) en de Liersesteenweg (N14), ten oosten van het kruispunt moet gekeerd worden aan de rotonde van de Heisbroekweg. Voor fietsers wordt er in de werfzone een veilige dubbelrichtingsdoorsteek aangelegd met lichtengeregelde oversteekplaatsen."