Ophef rond foute aanslagbiljetten voor polderbelasting

Heel wat inwoners van De Klinge, Het Kalf en Sint-Gillis-Waas hebben de voorbije dagen een aanslagbiljet voor de polderbelasting ontvangen.


Daarbij zijn er in tegenstelling tot andere jaren heel wat inwoners die deze belasting nog eerder hebben moeten betalen. Vlaams Parlementslid Koen Daniëls en gemeenteraadslid Denis D'hanis, (N-VA) onderzochten de zaak en vernamen van het polderbestuur Land van Waas dat er een fout was gebeurd bij het koppelen van de kadastrale gegevens aan de belastingplichtigen van de polder Land Van Waas.


"De oplossing zou zijn dat mensen zelf telefonisch contact opnemen met de Polder Land van Waas om te vernemen of ze die belasting nu wel of niet moeten betalen", zeggen Daniëls en D'hanis. "We vinden dat geen goede werkwijze en dringen erop aan dat het polderbestuur zijn fout zelf rechtzet en een brief stuurt naar alle burgers die verkeerdelijk een aanslagbiljet hebben gekregen. Bovendien dringen we erop aan dat burgers die al zouden betaald hebben hun bijdrage direct krijgen teruggestort." (PKM)