Natuurpunt plant 200 zomereiken

Iedereen mag zijn eigen zomereik planten in de Sint-Jacobstraat.
Foto Pieters Iedereen mag zijn eigen zomereik planten in de Sint-Jacobstraat.

Natuurpunt Waasland-Noord heeft gisteren een 200-tal zomereiken aangeplant langs de Sint-Jacobsstraat - de vroegere Waterstraat - in Meerdonk. In 1985 werd de mooie en rustige onverharde dreef in het kader van de ruilverkaveling ten onrechte heraangelegd als betonweg. Vijf jaar geleden verplichtte de rechtbank de Vlaamse overheid de betonbaan weer op te breken na een lang aanslepende rechtszaak met Natuurpunt. "De eens zo prachtige dreef lag er maar troosteloos bij. Met de aanplant van de eiken willen we beginnen met het natuurherstel langs deze landelijke weg", zegt Bert Raets. "Alle eiken zijn aangekocht door individuen of verenigingen die mee gestreden hebben voor deze zaak of haar een warm hart toedragen. We vonden het dan ook maar normaal dat we al die gulle sponsors zelf uitnodigden om de handen uit de mouwen te steken en de eigen boom in de straat aan te planten. Over enkele jaren zal het uitzicht al helemaal anders zijn. Zelf gaan we binnenkort nog enkele poelen opruimen." (PKM)