N-VA vraagt zebrapad aan bibliotheek

N-VA vraagt het gemeentebestuur om dringend een zebrapad aan te leggen aan de bibliotheek in de Kerkstraat.


"Nu moet men tot aan de kerk gaan, waar er dan twee zebrapaden vlakbij elkaar zijn of ter hoogte van de Stationstraat oversteken, wat toch een eindje verwijderd is van de bibliotheek", zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Koen Daniëls.


"De doorsteek naar de bibliotheek en de polyvalante zaal is ook de verbinding met de achterliggende wijk in de Vendeliersstraat. Voor de heraanleg van de Kerkstraat was er op deze plaats wel een zebrapad, maar dat is verdwenen en nooit meer teruggekomen. Mensen steken nu zowat overal over, rijden tegen richting op het smalle fietspad aan de overzijde en voor de automobilisten is het ook niet duidelijk waar mensen moeten oversteken", aldus Daniëls. (PKM)