N-VA vindt maatregelen tegen wateroverlast onvoldoende

N-VA Sint-Gillis-Waas is tevreden dat er eindelijk een eerste stap wordt gezet tegen de wateroverlast in de omgeving van de Loeverbeek en de Tybaertstraat. De gemeente diende een subsidieaanvraag in voor de aanleg van een overstromingsgebied. Vlaams parlementslid Koen Daniëls stelt zich wel vragen bij de keuze voor de locatie van het bufferbekken in de Holdamstraat. "Die landbouwgronden staan bij hevige regen nu al onder water en het is dan ook de vraag of daar nog veel extra water bij kan", zegt Daniëls. "Bovendien zal de uitvoering pas ten vroegste in 2021 kunnen starten. Verder worden de waterproblemen in de Blokstraatbeek hiermee niet aangepakt. Het is die beek die steeds wateroverlast veroorzaakt in het centrum waaronder de Pompstraat, Vendeliersstraat, Doornstraat en Baarstraat. Ook hier is een bufferbekken nodig." (PKM)