N-VA houdt pleidooi voor hondenweiden

Gemeenteraadslid Tom Cool (N-VA) heeft een voorstel ingediend om in de verschillende deelgemeenten hondenloopweides in te richten. "Ongeveer 1 op 5 gezinnen bezit minstens 1 hond. Verhoudingsgewijs zien we nauwelijks voorzieningen voor honden", zegt Cool. "Enkel in Sint-Gillis-Waas is er een hondenloopweide, maar in Sint-Pauwels, Meerdonk en De Klinge is er niets. Daarnaast stellen we vast dat er heel wat sport- en speelpleintjes, maar ook voetpaden en voortuinen overlast hebben van hondenuitwerpselen. Enkele goed geplaatste hondentoiletten zouden al een verschil maken." Cools stelt voor om enkele speciale vuilnisbakken te plaatsen met een kleine opening, specifiek voor hondenpoepzakjes. (PKM)