Groen licht voor rioleringsproject Blokstraatbeek

Vlaams minister Schauvliege heeft subsidies toegekend aan een rioleringsproject in Sint-Gillis-Waas.


In de Sint-Niklaasstraat, Molenstraat en Dagsterrestraat liggen oude riolen die het afvalwater afvoeren naar de Blokstraatbeek en Vrasenebeek. De kwaliteit van deze waterlopen is in droge perioden zeer slecht. De nieuwe riolen zullen worden aangesloten op het zuiveringsstation in Vrasene. Voor Sint-Gillis-Waas is de realisatie van dit project belangrijk. De zuiveringsgraad van de gemeente zal in één klap stijgen tot circa 85 procent en zo opnieuw aansluiten op het landelijke gemiddelde. Tegelijk zal de wateroverlast in de Blokstraatbeek worden aangepakt.


De gemeente onderzoekt met de provincie de mogelijke aanleg van een bufferbekken stroomopwaarts van de Samelstraat. Nu de subsidies zijn toegekend, kan gestart worden met de opmaak van het technisch voorontwerp. Als alles meezit, starten de werken in 2020. In totaal wordt de kostprijs geraamd op 2,35 miljoen euro. De heraanleg van de Sint-Niklaasstraat, Dagsterrestraat, Molenstraat en Drielindenstraat (tot wachtbekken) zal 1,65 miljoen euro kosten, waarvan 787.500 euro gesubsidieerd wordt. (PKM)