Enkele bermen gemaaid na klachten

N-VA en CD&V liggen in de clinch over het groenonderhoud van de bermen.

De oppositie neemt het de meerderheid kwalijk dat ze vorige week zelf onkruid ging verwijderen langs de weg terwijl er geen structurele maatregelen worden genomen voor een beter onderhoud van het openbaar domein. Volgens gemeenteraadslid Guido De Lille en Vlaams Parlementslid Koen Daniëls slagen vele andere gemeenten er wel in om fietspaden netjes te maken. "Het schooljaar is gestart en heel wat fietspaden in Sint-Gillis-Waas waren gewoonweg niet te berijden door overhangende netels." Intussen zijn de meest problematische plaatsen wel aangepakt. Het gemeentebestuur wijst er echter op dat onkruidbeheer en het beheer van wegbermen twee totaal verschillende zaken zijn. "Want het Vlaams Bermdecreet bepaalt dat er niet voor 15 juni en een eventueel tweede maaibeurt niet voor 15 september mag plaatsvinden. De weersomstandigheden van deze zomer hebben gezorgd voor een serieuze wildgroei en door het regenweer van de laatste dagen zijn bepaalde voet- en fietspaden minder goed berijdbaar." De volledige maaibeurt van de bermen gebeurt na 15 september. (PKM)