"Eerbetoon aan kerk die moest wijken"

KERKKLOK KRIJGT PLEKJE IN LIFTSCHACHT VAN NIEUWE SCHOOL IN WIJK 'T KALF

De kerkklok heeft nu een plekje bovenaan de liftschacht in de school.
Kristof Pieters De kerkklok heeft nu een plekje bovenaan de liftschacht in de school.
De wijk 't Kalf heeft haar kerkklok terug. Niet in de kerktoren, want die werd vorig jaar gesloopt om plaats te maken voor de nieuwe school De Eeckberger. Wel in een gloednieuwe toren die tegelijk dienst doet als liftschacht voor de school. Het is een eerbetoon aan de kerk die moest verdwijnen om de leerlingen een nieuwe stek te geven.

Directrice Margo Bosschaert kreeg deze week de sleutels overhandigd van het nieuwe schoolgebouw. "De gebouwen zijn opgeleverd, maar uiteraard hebben we nog heel wat werk met de inrichting en het plaatsen van meubilair", vertelt ze. "Iedereen kijkt uit naar de verhuis. We zijn enorm tevreden met het eindresultaat."


De nieuwe school verrees op de fundamenten van de gesloopte Onze-Lieve-Vrouwkerk in de wijk 't Kalf. Het aantal kerkgangers zat de voorbije jaren op een dieptepunt terwijl de school De Eeckberger uit haar voegen barst. De kerkfabriek besliste daarom dat het kerkgebouw mocht wijken voor een nieuwe school. Na de ontwijding van de kerk werd het gebouw volledig gesloopt. "Met uitzondering van de klok", benadrukt Margo Bosschaert. "Die is bewaard als een relict en kreeg een prominente plaats bovenaan de liftschacht. Het is een eerbetoon aan de kerk die moest verdwijnen om onze leerlingen een nieuwe stek te geven. Dit wordt enorm geapprecieerd door de wijkbewoners. 't Kalf is immers een kleine wijk die heel hecht aan elkaar hangt. We willen dat de buurt zich welkom voelt in onze school."


De nieuwe school bestaat uit twee volumes die verbonden zijn door een luchtbrug. Het gebouw aan de Stroperstraat omvat op het gelijkvloers vier kleuterklassen, kantoren en lokalen voor Buitenschoolse Kinderopvang. Op de verdieping bevinden zich de zes klassen van de lagere school. Het tweede gebouw omvat op gelijkvloers de refter en sportzaal en op de verdieping een crea-klas en zorglokaal. Dit tweede deel krijgt een opvallende en volledige doorzichtige wand.

De parochiekerk van 't Kalf verdween vorig jaar onder de sloophamer.
Kristof Pieters De parochiekerk van 't Kalf verdween vorig jaar onder de sloophamer.

Verenigingsleven

Er werd bewust voor gekozen de refter en turnzaal in een apart deel onder te brengen. Deze ruimten zullen namelijk niet exclusief voor de school zijn. De buurt en het verenigingsleven kan er terecht, net als een aantal sportclubs die recreatief bezig zijn.


Er zijn twee buitenruimten: een publieke buitenruimte die gebruikt kan worden door de lokale gemeenschap en aan de binnenzijde van het bouwblok is nu de speelplaats met een fietsenberging. Intussen is ook de verkeerssituatie al veranderd en is er éénrichtingsverkeer ingevoerd in een deel van de Stroperstraat en Zavelstraat.

Verhuisoperatie

De grote verhuisoperatie is gepland tijdens de kerstvakantie. Op maandag 9 januari zullen de leerlingen hun intrek kunnen nemen in de nieuwe klassen.