Werken in Kopstraat na verlengd weekend

Na het verlengde weekend wordt er begonnen met rioleringswerken op het kruispunt van de Kopstraat (N115) en de Jozef Jennesstraat in Schoten. Gedurende een dikke maand wordt er in die omgeving aardig wat verkeershinder verwacht. Na het bouwverlof wordt in de Jozef Jennesstraat begonnen met een groot rioleringsproject. Bedoeling is om het regenwater uit die straat af te leiden naar de Kopstraatbeek, wat de waterhuishouding in de buurt ten goede moet komen. Om die operatie voor te bereiden dient nu al een grote afvoerleiding te worden gestoken onder de Kopstraat. Hiervoor moet de Kopstraat over een beperkte lengte helemaal worden opgebroken. En de Kopstraat is nu net één van de drukste wegen in Schoten. "Normaal had er gedurende de werkzaamheden geen doorgaand verkeer mogelijk geweest, maar dat konden we met wat creativiteit oplossen", zegt schepen van Openbare Werken Wouter Rombouts (N-VA). "We laten een tijdelijk stukje weg aanleggen naast de eigenlijke weg. Hier kan het verkeer dan beurtelings passeren. Tijdelijke verkeerslichten moeten de verkeersstromen regelen. Gevolg is wel dat vertragingen onvermijdelijk zullen zijn. Uiterlijk begin juli zou de hinder achter de rug moeten zijn. In tussentijd raden we doorgaand verkeer aan om zo veel mogelijk de E19 te gebruiken." (KDC)