Vrijwilligers willen ruziënde buren verzoenen

Vrijwilligers Ward Hikspoors, Marcel Maras en coördinators Karina Van Goethem en Wannes Buyst.
Foto Benoit De Freine Vrijwilligers Ward Hikspoors, Marcel Maras en coördinators Karina Van Goethem en Wannes Buyst.
De gemeente Schoten heeft een project opgestart omtrent burenbemiddeling. Voortaan zijn er drie vrijwillige bemiddelaars inzetbaar om tussen te komen bij burenruzies. "Elke zaak die we zo uit het vredegerecht kunnen houden is er één gewonnen."

Verschillende Antwerpse gemeentes bieden al langer burenbemiddeling aan. Sinds kort is Schoten ook op die trein gesprongen. "In buurgemeente Brasschaat kwamen burenbemiddelaars vorig jaar in zo'n zestig gevallen tussen. In één derde van de zaken werd er een compromis gevonden tussen de ruziënde buren. Elk dossier dat we zo weg kunnen houden uit het vredegerecht is pure winst", zegt Wannes Buyst van de Schotense dienst integrale veiligheid. "Een akkoord via bemiddeling is duurzamer en bevredigender dan een door de rechter opgelegde beslissing."


Concreet zal de gemeente een team van (voorlopig) drie vrijwillige bemiddelaars aansturen, die eerst een korte opleiding kregen. "Mensen die een probleem hebben met een buur kunnen zelf bij de gemeente aankloppen en dan gaan wij op pad", zegt vrijwilliger Ward Hikspoors, een ex-bankbediende.


"Als de andere buur ook mee aan tafel wil, gaan we luisteren en proberen we tot een vergelijk te komen. Het is belangrijk dat de mensen weten dat wij niks kunnen opleggen, geen dingen op papier zetten en geen informatie doorgeven aan derden. Zelf vind ik dit een nuttige invulling van een deel van mijn vrije tijd. Met wat empathisch vermogen en de nodige discretie hoop ik regelmatig mensen te kunnen helpen." (KDC)


Meer info via


burenbemiddeling@schoten.be