School dient klacht in tegen dader vechtpartij

LEERLING ATHENEUM BEWERKT KLASGENOOT MET HAMER

Het Koninklijk Atheneum van Schoten heeft een klacht ingediend tegen een leerling die een medeleerling te lijf ging met een hamer. De dader (15) werd onmiddellijk van school gegooid, het slachtoffer (14) zat maandag alweer in de klas. Twee ouders haalden hun kinderen na het incident weg van het KA. "Ons imago is beschadigd", zucht de directeur.

Op vrijdag 7 september was er aan een bushalte in de Schotense Paalstraat een stevige vechtpartij tussen twee klasgenoten uit het derde jaar beroeps van het iets verderop gelegen KA Schoten. Het incident bleef onder de radar tot Vlaams Belanger Tom Van Grieken er lucht van kreeg en het verhaal doorspeelde naar de pers. Van Grieken vroeg dat schooldirectie, politie en gemeentebestuur klaarheid brachten en dat de verantwoordelijke werd gestraft.


"Een eerste straf heeft de belager inmiddels al gekregen: hij werd met onmiddellijke ingang bij ons aan de deur gezet", vertelt KA-directeur Marc Boers, die de feiten bevestigt. "De verwonde leerling kon terug naar school vluchten en dus waren we vrijwel meteen op de hoogte van wat er is gebeurd. Daarop verwittigden we de politie. Uiteraard tolereren wij geen enkele vorm van geweld. Dat er een hamer in het spel was maakt het alleen maar erger. Gelukkig vielen de verwondingen al bij al nog mee. Maandag kon het slachtoffer de lessen hervatten. We hebben ook geprobeerd om hem psychologisch zo goed mogelijk te ondersteunen. Onze andere leerlingen en hun ouders werden ingelicht. We vonden het belangrijk om open kaart te spelen."


In de nasleep van de feiten haalden twee ouders hun kinderen uit 'veiligheidsredenen' weg van het KA. "Hoewel de vechtpartij zich buiten de schoolpoort afspeelde, leden we toch imagoschade", gaat directeur Boers verder.

Begeleiding

"Die schade willen we via gerechtelijke weg op de dader verhalen. De dader - die trouwens net als het slachtoffer nieuw was op onze school - moet volgens ons niet alleen gestraft, maar ook begeleid worden. Zelf konden we onmogelijk inschatten dat betrokkene voor problemen kon zorgen, net omdat hij pas een week bij ons les volgde."


Drie jaar geleden kwam het Atheneum ook al eens in het nieuws, toen een 16-jarige leerling enkele familieleden optrommelde om een medeleerling af te ranselen aan de schoolpoort. "Overal zijn er al eens conflicten", relativeert Marc Boers. "Onze school telt zo'n vijfhonderd leerlingen en met 99 procent van hen hebben we nooit problemen. Ik denk ook niet dat je ons iets kan verwijten. Als er toch eens iets gebeurt, grijpen we krachtdadig in."


Het parket van Antwerpen laat ondertussen weten men de zaak heeft onderzocht. De dader kreeg een niet nader genoemde sanctie opgelegd wegens slagen en verwondingen, maar moet niet voor de jeugdrechter verschijnen.