Nieuw marktplein, veiligere invalswegen en meer camera’s: bestuursploeg is klaar met bestuursakkoord

Het marktplein in Schoten zal ook grondig vernieuwd worden.
Laenen Het marktplein in Schoten zal ook grondig vernieuwd worden.
De nieuwe bestuursploeg van N-VA en Open Vld heeft haar bestuursakkoord voor 2019-2024 klaar. De heraanleg van het marktplein, verder investeren in een ANPR-cameranetwerk, het aanpakken van de invalswegen en de vergunning voor een nieuw dierenasiel zijn enkele van de zaken die op de planning staan.

Het volledige gemeentelijk patrimonium wordt bekeken op vlak van duurzaamheid en energiezuinige isolatie, verwarming en koeling. Samen met Erfgoed Vlaanderen zullen er beheersplannen uitgewerkt worden voor het belangrijkste erfgoed. De Marktgebouwen en het Gelmelenhof worden gerenoveerd zodat er meer ruimte vrijkomt voor de Academie en de verenigingen. Op het huidige containerpark komt er een nieuwbouw voor de technische dienst en een nieuw recyclagepark.

Ruimtelijke ordening

Er komt een ruimtelijk uitvoeringsplan voor meergezinswoningen. Dat plan zal bepalen waar er nog hoogbouw met appartementen wordt toegestaan en waar niet.

Wegenwerken en mobiliteit

De invalswegen Villerslei, Paalstraat, Van Havrelaan, Churchillaan en Borkelstraat staan op de planning voor vernieuwing en het aanleggen van veilige fiets- en voetpaden.Voor automobilisten komt er een bewegwijzering naar de centrumparkings. Verder staat ook een volledige vernieuwing van het centrum op het programma met onder meer een nieuw en groener marktplein. Voor het mogelijk verlies aan parkeerplaatsen wordt naar een oplossing gezocht.

De gemeente dringt ook aan op een rechtstreekse busverbinding tussen Schoten en het ZNA Jan Palfijn. Schoolomgevingen worden ook onder de loep genomen om daar te investeren in veilige oversteekplaatsen en goede fiets- en voetpaden.

Groen, luchtkwaliteit en afval

Het dierenverblijf in het park wordt opnieuw ingericht en er komt een educatief luik. Het Cogelspark wordt toegankelijker gemaakt. De gemeente wil ook een fietsbeleidsplan opmaken met aandacht voor fietspaden, fietsbergingen, oplaadpunten en fietspompen. Er komt een project met deelfietsen en deelauto’s.

Er komt ook een extra selectieve ophaling van gewoon plastic naast PMD. De gemeente onderzoekt ook of er een glasophaling kan gebeuren om zo minder kans te hebben op sluikstorten aan glascontainers.

Veiligheid

De woninginbraken dalen, maar zullen ook deze bestuursperiode een topprioriteit blijven. Er wordt ook gewerkt aan de verdere uitbouw van het ANPR-cameranetwerk. “We willen een digitaal schild creëren rond onze gemeente”, zegt burgemeester Maarten De Veuster (N-VA). “Niet alleen om criminelen op te sporen, maar ook voor de verkeersveiligheid. Mogelijk kunnen de camera’s ook ingezet worden voor trajectcontrole.” De gemeente en politie zullen ook mobiele camera’s inzetten.Er wordt ook verder bekeken of een fusie met de politiezone Brasschaat kan en nuttig is.

Ondernemen

De nieuwe KMO-zone Wijtschot gaat deze legislatuur gerealiseerd worden. Er komt ook een nieuw RUP voor een duidelijk beleid naar nieuwe winkels die zich aan de Bredabaan willen vestigen. Op vlak van winkels in het centrum wordt er gestreefd naar meer wonen boven winkels. De bedoeling is ook om zoveel mogelijk leegstand weg te werken met onder meer starterspremies.

Sport en toerisme

De gemeente gaat samenzitten met sportverenigingen om te bekijken waar er eventueel een derde sporthal kan komen voor binnensporten. De Braembib moet nog meer een ontmoetingsruimte worden en de openingsuren zullen uitgebreid worden.

Dierenwelzijn

De gemeente wil de bouw van een nieuw dierenasiel zo snel mogelijk vergunnen. Mogelijk komen er ook nog nieuwe hondenlosloopzones en wordt het zwerfkattenbeleid verder gezet. De gemeente zoekt voor twee hondenclubs mee naar een nieuwe locatie. Verder wordt er werk gemaakt van een verbod op pony’s op de kermis. Er wordt ook bekeken of er ergens een dierenstrooiweide kan komen.
Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.