Luchtkwaliteit blijkt vrij goed

De resultaten van het luchtkwaliteitsonderzoek dat de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) eind vorig jaar deed in Schoten zijn bekend. Over het algemeen blijkt de Schotense lucht eerder gezond. Negen vrijwilligers fietsten tussen oktober en december 2017 met een speciaal meettoestel door Schoten. VITO analyseerde de meetresultaten en stelde vast dat nergens de alarmwaarden werden overschreden. Zelfs aan de industriezone van het Albertkanaal is de lucht relatief zuiver. Op plaatsen waar gemotoriseerd verkeer moet afremmen en nadien weer moet optrekken bleek de luchtkwaliteit het slechtst, bijvoorbeeld aan de aansluiting van de Verbertstraat op het marktplein. Maar nergens is de toestand dus dramatisch. Speciale maatregelen hoeven er daarom niet meteen worden getroffen. (KDC)Video