Erik Maes volgt Sandra Denis op als raadslid

Sandra Denis geeft haar ontslag als gemeenteraadslid van Schoten. Denis - die zetelde voor CD&V - legde zopas de eed af als gemeentesecretaris van Stabroek en vond het onmogelijk om dat te combineren met haar taak als raadslid. Haar opvolger wordt Erik Maes, in het dagelijkse leven een buschauffeur bij De Lijn en in zijn vrije tijd voorzitter van het wijkcomité Atheneum. Maes legt komende donderdag de eed af. (KDC)