Nieuwe gunningsprocedure voor Werf 44

Het gemeentebestuur van Schilde heeft de gunningsprocedure heropend voor de uitbating van de cafetaria in het nieuwe gemeenschapscentrum Werf 44. Een vorige selectieronde werd gestaakt omdat er zich geen kandidaten hadden aangemeld. Nadat deze krant berichtte over de moeilijke zoektocht klopten er plots toch meerdere geïnteresseerden aan bij de gemeente.


"Verschillende kandidaten lijken op het eerste gezicht ook erg valabel", zegt Schildes cultuurschepen Kathleen Krekels (N-VA). "De gunningsvoorwaarden blijven ongewijzigd. Hopelijk lukt het nu wel om iemand aan te stellen." Voor geïnteresseerden is er op 3 oktober om 18 uur een plaatsbezoek. Een offerte indienen kan tot en met 6 november. Meer info op www.schilde.be/uitbatergezocht