Gemeente wil plan Turnhoutsebaan weer vlot krijgen

STUDIEBUREAU DE DEUR GEWEZEN NA 10 JAAR ZONDER RESULTAAT

Met het RUP moeten enkele zonevreemde winkels op de Turnhoutsebaan geregulariseerd of verplaatst worden.
Foto Benoit De Freine Met het RUP moeten enkele zonevreemde winkels op de Turnhoutsebaan geregulariseerd of verplaatst worden.
In een poging om het RUP Turnhoutsebaan Oost weer vlot te krijgen breekt de gemeente Schilde met studiebureau Stramien uit Antwerpen. Stramien werd begin 2008 al aangesteld om het ruimtelijk uitvoeringsplan concreet uit te werken, maar tot vandaag is dat werk nog steeds niet klaar. Het RUP moet onder andere enkele zonevreemde winkels regulariseren of verplaatsen.

De gemeente Schilde broedt al een decennium op een ruimtelijk uitvoeringsplan voor het oostelijke gedeelte van de Turnhoutsebaan. Dat RUP is onder meer van belang voor de winkels van de Schilmart site, die daar volgens de huidige inkleuring van het gewestplan eigenlijk niet mogen zitten. Bedoeling is een deel van die winkels (rechts van het kruispunt Turnhoutsebaan-Klein Waterstraat) te regulariseren en een ander deel (links van dat kruispunt) te verplaatsen. Maar: tien jaar nadat Schilde studiebureau Stramien aanstelde, is het RUP nog altijd niet klaar. Dit noopt het gemeentebestuur nu tot een drastische beslissing. Stramien zal worden vervangen door een ander, nog aan te duiden, studiebureau.


"We hadden geen vertrouwen meer dat Stramien deze klus tot een goed einde zou kunnen brengen", vertelt schepen van Ruimtelijke Ordening Steven Dietvorst (CD&V). "Eigenlijk is de samenwerking met Stramien altijd al stroef verlopen. Ook in de vorige legislatuur - met een andere bestuursploeg - was dat al zo. Groot probleem was dat Stramien nogal eigengereid te werk ging en te weinig rekening wou houden met de krijtlijnen die de gemeente uittekende."

Overkappingsplan

Dat Stramien door Ringland werd ingehuurd om een overkappingsplan voor de Antwerpse ring te ontwerpen, kwam het RUP Turnhoutsebaan Oost volgens schepen Dietvorst ook niet ten goede. "Onze indruk is dat men bij Stramien op een gegeven moment verdronk in het werk", aldus Dietvorst. "Toen Stramien dan recent een belangrijke deadline voor een milieueffectenrapport (MER) niet haalde, was voor ons de maat vol. Op dat moment nam het schepencollege de beslissing om te breken met Stramien, iets wat maandag door de gemeenteraad nog wel bekrachtigd moet worden."


Dietvorst hoopt dat er dit voorjaar een nieuw studiebureau kan worden aangesteld en dat het RUP in de loop van volgend jaar definitief kan worden bekrachtigd.

Niet van nul

"Al pin ik me, gezien de voorgeschiedenis, nergens op vast", zegt de schepen. "Hoe dan ook moet het nieuwe studiebureau zeker niet van nul herbeginnen. Er kan worden voortgeborduurd op het reeds geleverde werk."


Bij Stramien konden we gisteren geen reactie lospeuteren, want de persoon die zich met het dossier bezighield, bleek ziek.