Gemeente moet miljoenen aan adellijke familie

AFGESPRONGEN VERKAVELINGSBELOFTE BREEKT ZUUR OP

Volgens een afspraak uit 1981 zou het dertig hectare grote gebied De Zetten verkaveld mogen worden. Dat leidde in 1995 tot een 22 jaar lange procedureslag.
Laenen Volgens een afspraak uit 1981 zou het dertig hectare grote gebied De Zetten verkaveld mogen worden. Dat leidde in 1995 tot een 22 jaar lange procedureslag.
De gemeente Schilde moet een schadevergoeding met (wellicht) zes nullen betalen aan de adellijke familie van Havre. Dat heeft het Hof van Beroep beslist, na een gerechtelijke procedure die meer dan twintig jaar aansleepte. De rechtbank stelt Schilde verantwoordelijk voor het mislopen van een vastgoedproject aan De Zetten in deeldorp 's Gravenwezel.

Een niet-waargemaakte afspraak uit 1981 breekt Schilde vandaag zuur op. Het toenmalige gemeentebestuur (onder aanvoering van CVP-burgemeester Karel Borstlap) sloot destijds een deal met de familie van Havre omtrent het dertig hectare grote gebied De Zetten. De gemeente beloofde een Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) op te stellen dat verkaveling van het terrein mogelijk maakte als er in ruil een riool zou mogen worden aangelegd om de achterliggende wijken met een waterzuiveringsstation te verbinden.

Burgemeester Dirk Bauwens.
Laenen Burgemeester Dirk Bauwens.

Meteen 100.000 euro

Als puntje bij paaltje kwam, kwam het BPA er echter niet en ook een alternatief ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) werd later finaal afgeketst. Negatieve adviezen van hogere overheden (onder andere omwille van de watergevoeligheid) en protest uit de buurt blokkeerden de plannen.


Daarop stapten de van Havres naar de rechtbank en na een lange procedureslag kregen ze gelijk: Schilde moet nu een aanzienlijke schadevergoeding betalen.

Nieuwe expert

"We moeten meteen een voorschot van 100.000 euro neertellen, maar de eigenlijke schadevergoeding zal in de miljoenen lopen", beseft burgemeester Dirk Bauwens (N-VA). Het hof van beroep stelde een expert aan om de schade voor de van Havres te berekenen, maar eerder kwam een door de rechtbank van eerste aanleg aangestelde expert al uit op een bedrag met zes nullen. Weinig kans dat een nieuwe expert er een nulletje af doet...

Hogere overheden

"Dit is een hele zware dobber. We blijven het trouwens niet correct vinden dat we aansprakelijk worden gesteld voor het afspringen van bepaalde verkavelingsplannen", gaat Dirk Bauwens verder. "De gemeente kon de adviezen van de hogere overheden toch niet zomaar naast zich neer leggen? Volgens ons is Schilde dus niet verantwoordelijk voor de gang van zaken. We zullen intern bekijken of het zinvol is om naar het Hof van Cassatie te stappen. Bovendien zullen we nagaan of we hogere overheden bereid vinden om mee te delen in eventuele kosten."


Schildes belangrijkste oppositiepartij Open VLD hoopt dan weer om alsnog tot een onderhandelde oplossing te komen.

Opnieuw aan tafel

"Onze partij roept op om opnieuw met de familie van Havre aan tafel te gaan zitten", zegt fractieleider Olivier Verhulst. Maar of de familie van Havre daar nog zin in heeft? Per slot van rekening beschikt zij nu over wel erg sterke papieren.


Bij de van Havres zelf konden we gisteren niemand bereiken voor commentaar.