Al 36 jaar getouwtrek om De Zetten

1981 Burgemeester Borstlap (CVP) sluit namens de gemeente een deal met de adellijke familie van Havre. Het gemeentebestuur zal meewerken aan verkavelingsplannen van de van Havres als er een riool mag worden getrokken door De Zetten. De Zetten is weliswaar ingekleurd als woongebied, maar zonder BPA kan er niks gebeuren.


Eind jaren '80


De gemeente maakt niet meteen werk van een BPA. Er rijzen binnen de latere bestuursploegen twijfels over de wenselijkheid van een grote verkaveling aan De Zetten.


1995 De familie van Havre stapt een eerste keer naar de rechtbank.


2000 De rechter in eerste aanleg oordeelt dat de oorspronkelijke overeenkomst tussen de gemeente en de van Havres rechtsgeldig is.


Jaren 2000


De gemeente, met op dat moment burgemeester Yolande Avontroodt (Open VLD) aan het hoofd, bereikt een compromis met de van Havres.


De helft van De Zetten mag worden bebouwd, de andere helft blijft groen. Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) dat daarvoor nodig is wordt echter afgeschoten door de hogere overheden. Terug naar af dus. De van Havres procederen verder.


2014 De gemeente wordt in eerste aanleg veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding, maar gaat in beroep.


2017 Schilde verliest de beroepsprocedure. De gemeente overweegt cassatieberoep. (KDC)