Werklooosheid daalt verder in het Hageland, maar Tienen blijft boven gemiddeldes steken

Het Hageland telde volgens de meest recente cijfers van de VDAB vorig jaar 5.574 werkzoekenden. Dat zijn er 338 minder dan in 2016. Enkel in Hoegaarden en Linter steeg het gemiddeld aantal werkzoekenden. "We zien dat de kentering in het Hageland, die in 2015 ingezet werd, zich ook in 2017 liet gelden", zegt Bernard Osteyn, regiomanager arbeidsmarktbeheer Leuven.

"Kijken we naar Aarschot, Diest en Tienen dan zien we dat Aarschot met 7,3 procent de sterkste daling kent in het gemiddeld aantal werkzoekenden. In Tienen werd de daling gedrukt door een sterke instroom van 50-plussers. Waarschijnlijk spelen de collectieve ontslagen bij Bosch en Sylvania hier hun rol. Ook Diest scoort met een daling van 1,6 procent een stuk minder goed dan vorig jaar", stelt Bernard vast.


De werkloosheidsgraad blijft wat betreft het Hageland het hoogst in Tienen (7,5 procent), gevolgd door Diest (6,7 procent) en Aarschot (5,1 procent). In Tienen is er wel een lichte daling van 0,3 procent ten opzichte van 2016, maar de werkloosheid ligt nog steeds 0,5 procent hoger dan het Vlaams gemiddelde en 1,7 procent hoger dan het provinciaal gemiddelde. "Dat is nog veel te hoog en dat terwijl veel bedrijven tevergeefs zoeken naar arbeidskrachten", reageert Tiens schepen van Lokale Economie, Johan Dewolfs (N-VA). "Vandaar dat we alle vormen van inschakeling die drempelverlagend werken, zoals werkplekleren, stimuleren. Op 19 april vindt er een jobbeurs plaats samen met de schoolverlatersdag en op 15 maart organiseren we samen met VOKA een introductiesessie voor starters."

Allochtone werkzoekenden

Positief voor het Hageland is dat het aantal langdurig werkzoekenden daalt. Anderzijds is er de stijging van het aantal allochtone werkzoekenden in Tienen, Diest en vooral in Aarschot. "Wanneer we de laatste jaren merkten dat de algemene werkloosheid daalt, dan is het niet goed dat die cijfers niet opgaan voor werkzoekenden van allochtone afkomst", reageert schepen van Aarschot, Mattias Paglialunga (CD&V). "De stad noemde zijn visie in het meerjarenplan 'iedereen mee'. Dat betekent dat we de krachten moeten bundelen, samen met o.a. de VDAB, om de toegang voor allochtone werkzoekenden op de arbeidsmarkt te vergroten."


Het voorbije jaar ontving de VDAB voor het Hageland 4.075 vacatures rechtstreeks van bedrijven. "Daar zien we toch een stijging van 23 procent ten opzichte van 2016", aldus Bernard Osteyn. Opvallend is dat er eind 2017 vooral in Tienen en Aarschot heel wat vacatures openstaan, voornamelijk voor schoonmaakpersoneel, verkopers en verplegend personeel. "We gaan hier duidelijk naar een knelpunteneconomie", zegt Johan Viaene, directeur VDAB Vlaams-Brabant. "Om deze uitdaging aan te gaan, kiest VDAB de komende jaren voor een doorgedreven sectorale, vacaturegerichte werking met een sterke focus op opleiding en ondersteuning op maat voor alle werkzoekenden." (VDT)