Oude scoutsheem gesloopt voor nieuwbouw

Een zware machine maakt de gebouwen met de grond gelijk.
Foto Bollen Een zware machine maakt de gebouwen met de grond gelijk.
De aftandse gebouwen van de scouts in de Boonstraat zijn woensdag tegen de vlakte gegaan. Hiermee zijn de werken begonnen voor het nieuwe multifunctionele gebouw.

De scouts van Averbode krijgen er hun basis, maar ook andere verenigingen uit de gemeente kunnen er gebruik van maken. De komende weken worden de funderingen gegoten. De bouw gebeurt in samenwerking met de VDAB, die bouwvakkers in opleiding inschakelt. Tijdens de werken blijven de scouts gewoon actief op hun terrein. Naast de werf werden enkele containers geplaatst die tijdelijk ingericht worden als clubhuis.


Meer dan vijf jaar heeft het scoutscomité geijverd voor de nieuwbouw. De 750.000 euro zijn ingezameld met subsidies, crowdfunding en leningen. In november gaf de gemeente groen licht voor een inbreng van 200.000 euro. "De financiering is nu eindelijk rond. De trein is vertrokken", zegt Koen De Clerck van de vzw Weefbosch. "Als we op schema blijven zou het gebouw gebruiksklaar moeten zijn in september 2019, bij de start van het werkingsjaar." (VDWT)