Schelle geeft het goede voorbeeld

Benoit De Freine

De kinderen van de lagere scholen van Schelle hebben gisteren, één dag voor de World Cleanup Day, al het goede voorbeeld gegeven. Ze zijn erop uit getrokken en hebben het zwerfvuil in de straten rond hun scholen opgeruimd. Tezelfdertijd zette de Aktiegroep Leefmilieu Rupelstreek burgemeester Rob Mennes (CD&V) in de bloemetjes. Mennes zet zich al meer dan vijftien jaar in om zwerfvuil op te kuisen. Bijna dagelijks gaat hij de straat op, gewapend met een knijper en een zak, om allerhande zwerfvuil te verzamelen. "Het is een werk dat nooit ophoudt", zegt hij. "Iedere dag begint het opnieuw, maar ik raak niet ontmoedigd."


(BCOR/foto De Freine)