Frans Drijversprijs voor Katlijne Van der Stighelen

Foto Ponsaerts

De socioculturele vereniging 'Vlaanderen Morgen Rotselaar' heeft onlangs, naar tweejaarlijkse gewoonte, haar Frans Drijversprijs uitgereikt. De titel en het bijhorende beeldje van de ruim 100 jaar geleden overleden sociaal bewogen Rotselaarse priester gaat naar Professor dr. Katlijne Van der Stighelen. Zij is hoogleraar aan het Departement Archeologie en Kunstwetenschappen van de K.U.Leuven. Daarnaast doceert ze 'Vrouw en Kunst' in het interuniversitaire programma 'Vrouwenstudies' aan de UA. De professor verdient de prijs volgens de jury voor haar baanbrekend onderzoek naar de portretschilderkunst van de Vlaamse Meesters, en de rol van de vrouwelijke kunstenaars in de Nederlanden.


Zo publiceerde ze onder meer boeken over Anna Maria van Schurman, Anton van Dyck en Cornelis de Vos. In 2010 bracht ze het boek 'Vrouwenstreken Onvergetelijke schilderessen uit de Lage Landen' uit. De Frans Drijversprijs bestaat dit jaar 20 jaar. Hij werd in 1996 in het leven geroepen naar aanleiding van het 20-jarig bestaan van 'Vlaanderen Morgen Rotselaar', dat dit jaar zelf dus 40 jaar actief is.


(SPK)