Gemeente-bestuur wil toetreden tot Statiegeld-alliantie

Het gemeentebestuur zal komende gemeenteraad een voorstel doen om toe te treden bij de Statiegeldalliantie, dat zijn gemeenten die op drankverpakkingen statiegeld willen.

"We willen met dit gemeentelijk standpunt duidelijk aangeven dat we het sluikstorten van drankverpakkingen niet langer tolereren", zegt milieuschepen Herman Claeys (CD&V).


"Zwerfvuil blijft vele burgers irriteren. Dieren worden gekwetst of ziek van de scherpe blikjes in weiden en velden. Meer dan 30 burgers doen iedere dag een inspanning om de straten proper te houden. Maar de ondersteuning voor hen is beperkt. De reële kostprijs voor de gemeente ligt veel hoger." Het college wil het punt ook voorleggen op de raad van bestuur van afvalintercommunale Intradura. Al meer dan 100 Vlaamse en Nederlandse organisaties sloten zich al aan bij de Statiegeldalliantie. (MEN)