"Natuur moet plaats maken voor bouwbedrijf"

NATUURPUNT ORGANISEERT PETITIE TEGEN UITBREIDING DE DONCKER

Klaas Blondé en Erik De Block van Natuurpunt in de Pamelse Meersen aan de achterzijde van De Doncker.
Foto Mozkito Klaas Blondé en Erik De Block van Natuurpunt in de Pamelse Meersen aan de achterzijde van De Doncker.
Natuurpunt Liedekerke bindt de strijd aan tegen de uitbreiding van de site van De Doncker. Het bouwbedrijf wil zijn terrein met twee hectare vergroten. Hierdoor zou een deel van natuurgebied Pamelse Meersen verdwijnen. Met een petitie wil Natuurpunt tegenstanders verenigen.

Aan de oevers van de Dender in de Nieuwe Kaai zit bouwbedrijf De Doncker gevestigd. De terreinen langs de achterzijde grenzen aan de Pamelse Meersen. De Doncker wil uitbreiden, en daarom werd er een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan opgesteld. Daarin wordt voorgesteld om een gebied van maar liefst twee hectare van de Pamelse Meersen in te palmen. De gemeente Roosdaal en de provincie Vlaams-Brabant gaven een negatief advies voor die vergroting.


Vlaams parlementslid Bruno Tobback (sp.a) heeft Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) nu om een stand van zaken gevraagd. Maar de bevoegde minister houdt zich voorlopig op de vlakte. "De gevraagde uitbreiding sluit aan op de bestaande bedrijfssite", aldus de minister. "Dat is bedrijfstechnisch de meeste logische benadering. Verder is De Doncker historisch gegroeid op de huidige locatie. Het Agentschap Innoveren & Ondernemen is op zoek gegaan naar een locatie voor handel in bouwmaterialen op een oppervlakte van circa 2,5 hectare binnen een straal van tien kilometer rond het bedrijf, maar die is er niet. Een gedeeltelijke verhuis - waarbij de betonproductie ergens anders gebeurd - is ook geen optie. Daarom plannen we een overleg om te bekijken of die noodzakelijke uitbreiding op een andere manier kan ingericht worden."


Minister Schauvliege heeft nog geen goedkeuring gegeven voor de plannen van De Doncker.

Petitie

Natuurpunt Liedekerke is alleszins niet tevreden met haar uitleg. Klaas Blondé en Erik De Block, allebei leden van de natuurorganisatie, starten met een petitie. "Door de uitbreiding zou een stuk van de Pamelse Meersen verdwijnen", zegt Blondé. "Daar kunnen wij niet akkoord mee gaan. De Pamelse Meersen maakt deel uit van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN). De provincie Vlaams-Brabant en de gemeente Roosdaal hebben een negatief advies gegeven. Waarom twijfelt de minister dan?"


Volgens Natuurpunt Liedekerke zou de uitbreiding nog een negatief gevolg met zich meebrengen. "Gemiddeld om de vijf minuten zou een vrachtwagen aan het bedrijf toekomen", weet Blondé. "Dat betekent extra veel vrachtverkeer door het centrum van Pamel.Tot slot heeft De Doncker een lap grond ter beschikking in het industriegebied Aalst Zuid IV. Waarom voeren ze daar hun uitbreiding niet door?"


De zaakvoerders van bouwbedrijf De Doncker waren gisteren niet bereikbaar voor commentaar.