"Begraafplaats moet overledenen weer eren"

GEMEENTE MAAKT KORTE METTEN MET ONKRUID EN VERLOEDERDE GRAVEN

De oude begraafplaats van Pamel ligt er verloederd bij.
Mozkito De oude begraafplaats van Pamel ligt er verloederd bij.
Verzakte zerken, woekerend onkruid, en namen van overledenen die haast onleesbaar geworden zijn. Hoog tijd dus voor een grondige opknapbeurt van de zeven Roosdaalse begraafplaatsen, vindt het gemeentebestuur.

Het oude kerkhof van Pamel ligt er troosteloos bij. Ondanks de zomerse temperaturen is het niet prettig om langs de grafzerken te wandelen. Overal tiert het onkruid welig, sommige zerken zijn amper leesbaar. Het kerkhof werd, samen met twee andere begraafplaatsen in Onze-Lieve-Vrouw Lombeek en Strijtem, gesloten in 1996. Sindsdien komen er geen nieuwe graven meer bij. Meer dan twintig jaar na de sluiting wil het college de begraafplaats vernieuwen.

Van sommige graven is er haast niets meer te zien door het onkruid.
Mozkito Van sommige graven is er haast niets meer te zien door het onkruid.

Klachten

De laatste maanden kreeg milieuschepen Herman Claeys (CD&V) heel wat klachten over de staat van de kerkhoven. "Vooral de oude begraafplaats van Pamel is een zorgenkindje", erkent Claeys. "Toen de begraafplaats werd gesloten, heeft het toenmalig bestuur het kerkhof laten verloederen. We zien nu de gevolgen: het onkruid staat overal en de graven zijn in een slechte staat. Daarom willen we een herinrichting uitwerken. Eerst gaan we bekijken of er concessies aflopen. Daarna kunnen er ontgravingen gebeuren. Om het onkruid tegen te gaan, willen we op de paden gras inzaaien. Zo krijg je een groenere omgeving die aantrekkelijker is voor de wandelaars. De begraafplaats moet op termijn een stilteplaats worden met ruimte voor natuur. Tegelijk willen we de mensen die er begraven liggen respecteren. Maar iedereen is het erover eens dat de begraafplaats een stevige opknapbeurt moet krijgen. Er is ook geen structuur op de begraafplaats: de grafzerken staan door elkaar. Het oogt allemaal zeer ongezellig." Om de site op te waarderen, wil de gemeente naast de begraafplaats een klein speelplein plaatsen. De speelplek moet er dit jaar nog komen, de herinrichting van de oude begraafplaats komt er over twee jaar.


Ook de andere begraafplaatsen worden de komende weken opgeknapt. De gemeentediensten zullen het onkruid verwijderen. Daarnaast hoopt schepen Claeys dat familieleden ook hun taak volbrengen. "De gemeente is niet bevoegd voor het onderhoud van het grafzerk", zegt Claeys. "De realiteit is helaas anders. Onze gemeentediensten nemen meestal het onderhoud van de zerken mee tijdens hun schoonmaak. Anders groeit het onkruid toch door de grafstenen heen. Zeker bij oude begraafplaatsen, waar bijna niemand meer komt, is het een groot probleem."

Pesticiden verboden

Ook het verbod op gebruik van pesticiden vormt een obstakel voor de onderhoudsdiensten. Sinds 2015 moet de gemeente meermaals langs de begraafplaatsen gaan voor onderhoud.