Zorghervorming gaat door

Goed nieuws voor het OCMW en de stad Ronse. De gouverneur verwerpt de klacht van het vakbondsfront tegen de hervormingsplannen van de zorg. Woonzorgcentrum Sint-Vincentius vzw kan nu toch verder werken aan de hervorming.


Op 3 juli keurde de gemeenteraad de samenwerkingsovereenkomst met woonzorgcentrum Sint-Vincentius vzw goed. Maar al snel groeide het protest bij de vakbonden. Zij zijn tegen een privatisering van de zorg omdat ze vrezen dat dat gepaard zal gaan met hogere kosten en een verminderde kwaliteit van de zorg. De vakbonden dienden klacht in bij de gouverneur. Na grondig onderzoek besloot de gouverneur dat er geen enkele reden is om de beslissing van de gemeenteraad terug te draaien.


Het stadsbestuur roept nu op om de strijdbijl te begraven: "We doen een warme oproep naar alle betrokken partners om een constructieve houding aan te nemen en in overleg met het bestuur en de WZC Sint-Vincentius vzw de uitwerking van het dossier te bewerkstelligen." (LDO)