Vredegerecht sluit onherroepelijk

De stad Ronse is haar vredegerecht kwijt. In maart 2017 besliste minister van Justitie Koen Geens (CD&V) in het kader van hervormingen om het vredegerecht in Ronse te sluiten. Op die beslissing kwam heel wat protest in de gemeenteraad, maar het mocht niet baten.


De voltallige gemeenteraad stuurde een motie naar minister Geens om de sluiting te verhinderen. Nu krijgt de stad het antwoord dat de minister bij zijn beslissing blijft en het vredegerecht dus onherroepelijk sluit. Binnenkort zal Ronse opgenomen worden in een nieuw gerechtelijk kanton met Brakel en Geraardsbergen, al is nog niet meteen duidelijk vanaf wanneer dat in werking treedt. De gemeenteraad vreest dat door deze sluiting de drempel tot justitie verhoogt voor de Ronsenaars: "Door de griffie te verplaatsen naar Geraardsbergen, moet elke rechtzoekende naar daar met zijn vragen. Er zijn geen verbindingen met het openbaar vervoer, terwijl het meestal de zwaksten zijn die nood hebben aan mondelinge hulp van de griffie." Wegens verbouwingswerken zal de griffie wel eerst nog even in Brakel zitten, pas daarna verhuist alles naar Geraardsbergen. Nu de sluiting officieel is, rest Ronse enkel de mogelijkheid om een zitting voor het vredegerecht 'sous l'arbre' te organiseren. Dat wil zeggen dat de vrederechter zitting houdt in de gebouwen van de stad. Hoe dat concreet in zijn werk gaat, moet minister Geens nog communiceren naar de burgemeester. (LDO)