Plots meer zwaar verkeer en voortuin kwijt

STAD HEFT TONNAGEVERBOD OP EN WIL EIGENDOMMEN ONTEIGENEN IN RODE MUTSLAAN

Ahmed El Barajraji verliest een groot deel van het tuintje waar zijn dochters Sofia en Assia in spelen.
Foto Lieke D'hondt Ahmed El Barajraji verliest een groot deel van het tuintje waar zijn dochters Sofia en Assia in spelen.
De stad wil het tonnageverbod in de Rode Mutslaan op heffen. Bewoners vrezen dat daardoor nog meer zwaar verkeer door de straat zal rijden naar bedrijvensite Pont West. Het bestuur gaat de Rode Mutslaan wel heraanleggen, maar moet daarvoor wel een deel eigendommen onteigenen.

Bedrijvensite Pont West trekt volop nieuwe bedrijven aan, maar dat baart de bewoners van de Rode Mutslaan zorgen. Hoewel er in de straat een tonnagebeperking geldt, rijden veel vrachtwagens via de Rode Mutslaan naar Pont West. "Nu is het stadsbestuur van plan om een deel van onze eigendommen te onteigenen om de straat opnieuw aan te leggen", zegt Steven D'Hondt. Hij zal de oprit voor zijn deur verliezen, zijn buurman, Ahmed El Barajraji, verliest zijn voortuintje. "Wat ons dwarszit, is dat de stad een geheime agenda heeft, want nu blijkt dat ze van plan zijn om de tonnagebeperking op te heffen." De buurtbewoners vrezen dat het aantal vrachtwagens dat door hun straat dendert daardoor fors zal stijgen. "We krijgen een nieuwe straat met fluisterasfalt, maar dat zal niet opwegen tegen de duizenden vrachtwagens die hier maandelijks zullen passeren", zegt Ronny Verkest. "Eigenlijk zijn wij de dupe van de niet-doortrekking van de N60. Bij de aanleg van Pont West hoopte de stad nog dat de N60 de toegangsweg zou vormen, maar dat dossier zit muurvast. Onze straat wordt nu opgeofferd."

Opheffing is noodzakelijk

Volgens schepen van Mobiliteit Wouter Stockman (onafhankelijk) is er nog geen definitieve beslissing gemaakt, maar het ziet er wel naar uit dat de tonnagebeperking zal wegvallen. "De beperking werd destijds ingevoerd omdat de toestand van het wegdek en de weginrichting niet aangepast was aan de passage van zwaar verkeer. Door de heraanleg zullen de geluids- en trillingshinder sterk verminderen," zegt schepen van Openbare Werken Tom Deputter (Open Vld). De opheffing is volgens hem ook noodzakelijk. "Sommige transporten voor uitzonderlijk vervoer kunnen niet via de César Snoecklaan rijden omwille van de rondpunten. Zij kunnen dus enkel via de Rode Mutslaan rijden. Bovendien fungeert de straat als omleidingsweg wanneer er werken zijn aan de César Snoecklaan." Bij de heraanleg zal de stad ook fietspaden en voetpaden aanleggen om de situatie voor zwakke weggebruikers veiliger te maken. Toch zijn de bewoners van de straat niet tevreden. "Het blijft schandalig dat het zwaar verkeer dwars door enkele woonwijken zal rijden", reageert Gilles Van Overmeeren. "Het uitzonderlijk transport is bovendien geen reden om het tonnageverbod op te heffen, want dat transport rijdt al jaren door de straat", zegt Verkest. "Het gaat om maximum vijf transporten per dag en de hinder ervan is minimaal. Wij snappen niet waarom die paar uitzonderlijke transporten een reden zijn om duizenden gewone zware vrachtwagens per maand door de straat te laten rijden."